Дигитална Трансформация: Инструкции Стъпка по Стъпка

Дигиталната трансформация е – дори когато включва използването на най-модерната технология – преди всичко управленска задача. Не бива никой да следва сляпо технологичните тенденции просто защото всички говорят за тях.

В такъв случай как бихте могли да ръководите процеса на дигитална трансформация? Най-добрият начин е да действате стъпка по стъпка. За да го направите са Ви необходими подходящите инструменти: това са знания и умения по управлението на проекти, управление на знанието, управление на промяната и управление на риска. Ще Ви трябват също подходящи методи които работят добре, като SWOT анализ. Той не е нещо ново, но е полезен. Между другото, това не важи само за процеса Ви на дигитална трансформация, а и за всички предизвикателства, които срещате в ежедневната си работа. 

Ако систематично следвате нашите поетапни инструкции, ще завършите с план, който Ви казва какво да правите след това.

Ще сте се запознали подробно с възможностите и рисковете от дигиталната трансформация за Вашата компания и ще сте способни да
започнете изпълнението и – така че Вашата фирма да продължава да бъде
успешен оператор на пазара след пет или десет години.

Добре е да знаете: последователният (стъпка по стъпка) подход, препоръчан
тук, се основава на подробен процесен модел, който сме разработили заедно
с университета LUISS в Рим.
Можете да научите повече за процесния модел тук.

Дигиталната трансформация е – дори когато включва използването на най-модерната технология – преди всичко управленска задача. Не бива никой да следва сляпо технологичните тенденции просто защото всички говорят за тях.

В такъв случай как бихте могли да ръководите процеса на дигитална трансформация? Най-добрият начин е да действате стъпка по стъпка. За да го направите са Ви необходими подходящите инструменти: това са знания и умения по управлението на проекти, управление на знанието, управление на промяната и управление на риска. Ще Ви трябват също подходящи методи които работят добре, като SWOT анализ. Той не е нещо ново, но е полезен. Между другото, това не важи само за процеса Ви на дигитална трансформация, а и за всички предизвикателства, които срещате в ежедневната си работа. 

Ако систематично следвате нашите поетапни инструкции, ще завършите с план, който Ви казва какво да правите след това.

Ще сте се запознали подробно с възможностите и рисковете от дигиталната трансформация за Вашата компания и ще сте способни да
започнете изпълнението и – така че Вашата фирма да продължава да бъде
успешен оператор на пазара след пет или десет години.

Добре е да знаете: последователният (стъпка по стъпка) подход, препоръчан
тук, се основава на подробен процесен модел, който сме разработили заедно
с университета LUISS в Рим.
Можете да научите повече за процесния модел тук.

 

Инструкции за процеса

стъпка по стъпкаСтъпка 1: Начало на проекта

 

Да направя

Необходимо време (препоръчително)*

Определете ръководителя на проекта и членовете на екипа

2 дни

Направете проекта известен във вашата компания

Решете как да докладвате за напредъка на проекта във вашата организация

Запознайте се с работен лист протокол за промяна

Необходими учебни модули:

Познаването на тези четири области на управление е необходимо във всички фази на проекта

Работен материал:

*Времето, определено за всяка стъпка, може да варира в зависимост от наличните данни. Следваща стъпка може да бъде предприета, преди текущата да е напълно завършена, в смисъл, че времето понякога се припокрива.


Стъпка 2: Анализирайте външните влияния върху Вашия бизнес

 

Да направя

Необходимо време (препоръчително)*

Запознайте се с инструмента “ПЕСТ Анализ”

1 ден

 

Работа в екип: Анализирайте външните влияния върху бизнесa ви с ПЕСТ

Използвайте работните листове и запишете в протокола за промяна всички идеи, които ви идват относно това какво да променяте

Необходими учебни модули:

Работен материал:


Стъпка 3: Анализирайте силните и слабите страни на вашата организация

 

Да направя

Необходимо време (препоръчително)*

Запознайте се с инструмента “GAP-Анализ”

1 ден

 

Работа в екип: Анализирайте вашите силни и слаби страни с GAP-Анализ

Използвайте работните листове и запишете в протокола за промяна всички идеи, които ви идват относно това какво да променяте

Необходими учебни модули:

Работен материал:


Стъпка 4: Опишете сегашния си бизнес модел

 

Да направя

Необходимо време (препоръчително)*

Запознайте се с инструмента “Канава на Бизнес Модел”

1 ден

 

Работа в екип: Опишете сегашния си бизнес модел с Канава на Бизнес Модел

Използвайте примерите и диаграмата и запишете всички идеи които се появят в протокола за промяна

Необходими учебни модули:

Работен материал:

* Времето, определено за всяка стъпка, може да варира в зависимост от наличните данни. Следваща стъпка може да бъде предприета, преди текущата да е напълно завършена, в смисъл, че времето понякога се припокрива.


Step 5: Collect facts and suggestions

 

Да направя

Необходимо време (препоръчително)*

Научете факторите за успех на дигиталните бизнес модели

1 ден

    

Открийте пионерите на собствения си пазар и прегледайте техните фактори за успех

Следете вашите конкуренти и анализирайте пазара, включвайки вашите колеги и служители в този процес

Анализирайте нуждите и покупателната способност на вашите клиенти и причините, поради които заинтересованите хора не стават ваши клиенти

Запишете всички идеи които се появят в протокола за промяна

Работен материал:


Стъпка 6: Запознайте се с „движещите сили“ зад дигиталната трансформация и проверете колко приложими са те за вашия бизнес

 

Да направя

Необходимо време (препоръчително)*

Запознайте се с 10-те дигитални технологии

2 дни

Работа в екип: Дискутирайте вашето разбиране относно 10-те дигитални технологии

Работа в екип: Решете кои от новите дигитални технологии биха били приложими за бизнеса ви и как биха могли да бъдат използвани

Запишете всички идеи които се появят в протокола за промяна

Необходими учебни модули:

Работен материал:


Стъпка 7: Разработете новата си бизнес стратегия

 

Да направя

Необходимо време (препоръчително)*

Работа в екип: Адаптирайте бизнес стратегията си или разработете нова с помощта на SWOT-Анализ

1 ден

Използвайте идеите от протокола за промяна и запишете всички нови идеи

Необходими учебни модули:

Работен материал:


Стъпка 8: Разработете и опишете новия си бизнес модел

 

Да направя

Необходимо време (препоръчително)*

Работа в екип: Адаптирайте бизнес модела си или разработете нов с резултатите от вашия SWOT-Анализ и идеите от протокола за промяна

1 ден

Опишете новия бизнес модел с Канава на Бизнес Модел

Необходими учебни модули:

Работен материал:

* Времето, определено за всяка стъпка, може да варира в зависимост от наличните данни. Следваща стъпка може да бъде предприета, преди текущата да е напълно завършена, в смисъл, че времето понякога се припокрива.


Стъпка 9: Сортирайте и приоритизирайте планираните дейности

 

Да направя

Необходимо време (препоръчително)*

Определете критерии за процеса на приоритизиране

2 дни

 

Оценете спешността на планираните дейности

Оценете последствията от планираните дейности

Проверете наличните ресурси (персонал и финансови)

Оценете приоритетите

Необходими учебни модули:

Работен материал:


Стъпка 10: Започнете, изпълнете и преразгледайте изпълнението

 

Да направя

Необходимо време (препоръчително)*

Определете кой ще бъде служителят отговорен за дигитализацията и с кого ще работи. Съобщете това решение на организацията си.

в зависимост от изискванията на проекта

Решете как ще докладвате за напредъка на изпълнението във вашата организация

Проверете дали са постигнати планираните цели и дали това е в съответствие с бюджетите

Ако планираните дейности трябва да бъдат променени, вземете предвид идеите в протокола за промяна

Сравнете постигнатите резултати с вашите цели и решете дали и кога да започнете нов цикъл на проекта от стъпка 1

Необходими учебни модули:

Познаването на тези четири области на управление и тяхното приложение е жизненоважно за успеха на процеса на дигитална трансформация.

Работен материал:

* Времето, определено за всяка стъпка, може да варира в зависимост от наличните данни. Следваща стъпка може да бъде предприета, преди текущата да е напълно завършена, в смисъл, че времето понякога се припокрива.

Не чакайте повече!

Започнете сега и продължете анализа и процеса на планиране в ежедневна си работа със свой собствен темп.