Процесен модел за дигитална трансформация

Нашето обучително ръководство по дигитална трансформация Ви предлага ясен, последователен (стъпка по стъпка) подход за разработване на дигитална стратегия. Теоретичната основа на този последователен подход е формирана от процесен модел, който беше разработен като част от проекта на ЕС „Дигитализация“. Процесният модел Ви въвежда в темата дигитализация, структурира сложния процес на дигитална трансформация и предлага ефективни методи за всяка стъпка от този процес.

Заслужава си да разгледате процесния модел. Научете повече по следните теми:

  • Значението на дигитализацията в съвременната конкурентна среда
  • Европейски политики в сферата на дигитализацията
  • Дигитализация и организационно развитие
  • Оформяне на дигитален процес на трансформация в МСП
  • Промяна на бизнес модели
  • Ефектите от дигиталната трансформация върху компаниите

Процесният модел на английски език:
Process Model for the Digital Transformation of SMEs (PDF)

 

 

Водещи Сили които Променят Света

Блокчейн, големи данни и още много – кратко и разбираемо обяснение

Бърза Проверка – Какво е Сегашното Състояние на Компанията ми?

В рамките на няколко минути проверете до каква степен Вашата компания е готова за дигитална трансформация и получете допълнителна информация

Дигитална Трансформация: Инструкции Стъпка по Стъпка

Материали за работа, обучение и планиране свързани с разработването и изпълнението на Вашата индивидуална стратегия.

Бърза Проверка – Какво е Сегашното Състояние на Компанията ми?

В рамките на няколко минути проверете до каква степен Вашата компания е готова за дигитална трансформация и получете допълнителна информация

Водещи Сили които Променят Света

Блокчейн, големи данни и още много – кратко и разбираемо обяснение

Дигитална Трансформация: Инструкции Стъпка по Стъпка

Материали за работа, обучение и планиране свързани с разработването и изпълнението на Вашата индивидуална стратегия.