Μοντέλο διεργασίας ψηφιακού μετασχηματισμού

Το εργαλείο μάθησης ψηφιακού μετασχηματισμού σας προσφέρει μια σαφή, βήμα-βήμα προσέγγιση για την ανάπτυξη μιας ψηφιακής στρατηγικής. Το θεωρητικό υπόβαθρο αυτής της προσέγγισης διαμορφώνεται από ένα μοντέλο διεργασίας που αποτέλεσε μέρος του έργου της ΕΕ «Ψηφιοποίηση». Το μοντέλο της διεργασίας παρέχει μια εισαγωγή στο θέμα της ψηφιοποίησης, διαμορφώνει τη σύνθετη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού και κατανέμει αποτελεσματικές μεθόδους σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

Αξίζει να ρίξετε μια ματιά στο μοντέλο της διεργασίας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

  • Η σημασία της ψηφιοποίησης στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον
  • Ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της ψηφιοποίησης
  • Η ψηφιοποίηση και η οργανωτική ανάπτυξη
  • Η μορφή της διαδικασίας του ψηφιακού  μετασχηματισμού σε μια ΜΜΕ
  • Μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά μοντέλα
  • Τα αποτελέσματα του ψηφιακού μετασχηματισμού σε μια εταιρεία

Το μοντέλο της διεργασίας στα Αγγλικά:
Process Model for the Digital Transformation of SMEs (PDF)

 

 

Κινητήριες Δυνάμεις που αλλάζουν τον Κόσμο

Blockchain, «μαζικά δεδομένα»-μία σύντομη και κατανοητή προσέγγιση

Γρήγορος Έλεγχος - Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της Εταιρείας μου;

Ελέγξτε μέσα σε λίγα λεπτά σε ποιο βαθμό η επιχείρησή σας είναι έτοιμη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και λάβετε περισσότερες πληροφορίες

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Οδηγίες
Βήμα-Βήμα

Υλικά για την εργασία, τη μάθηση και τον προγραμματισμό σχετικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ατομικής σας στρατηγικής.

Γρήγορος Έλεγχος - Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της Εταιρείας μου;

Ελέγξτε μέσα σε λίγα λεπτά σε ποιο βαθμό η επιχείρησή σας είναι έτοιμη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και λάβετε περισσότερες πληροφορίες

Κινητήριες Δυνάμεις που αλλάζουν τον Κόσμο

Blockchain, «μαζικά δεδομένα»-μία σύντομη και κατανοητή προσέγγιση

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Οδηγίες
Βήμα-Βήμα

Υλικά για την εργασία, τη μάθηση και τον προγραμματισμό σχετικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ατομικής σας στρατηγικής.