Υποστήριξη στον ταξίδι σας προς τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό!

Στην κοινοπραξία του έργου μας είμαστε εξοπλισμένοι με μακρόχρονη ικανότητα σε διαδικασίες υλοποίησης ψηφιακού μετασχηματισμού.

 

emcra GmbH (Γερμανία)

Η emcra διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στους τομείς της χρηματοδότησης, της διαχείρισης αλλαγών και της οργανωτικής ανάπτυξης. Αρκετοί σύμβουλοι της emcra είναι διαπιστευμένοι στο γερμανικό πρόγραμμα χρηματοδότησης unternehmensWert: Mensch plus (uWM plus).

Μπορούμε να υποστηρίξουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας σας σε επαγγελματικό επίπεδο.

Το πλεονέκτημα για εσάς: οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας χρηματοδοτούνται από δημόσιους γερμανικούς πόρους. Οι εταιρείες και οι οργανισμοί με λιγότερους από 250 υπαλλήλους θα λάβουν 80% χρηματοδότηση για 12 ανθρωποημέρες παροχής υπηρεσιών από εμάς.

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Vratsa (Βουλγαρία)

Το ΕΒΕ Vratsa είναι μια καλά εδραιωμένη μη κυβερνητική οργάνωση που εξυπηρετεί μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη βορειοδυτική Βουλγαρία. Είμαστε ενεργό μέλος της EEN – Βουλγαρία. Κύριοι στόχοι μας είναι να υποστηρίξουμε, να προωθήσουμε, να εκπροσωπήσουμε και να προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα των μελών μας, να βοηθήσουμε στην τόνωση των εξαγωγών, να ενισχυθεί η ένταξη των εταιρειών στις Ευρωπαϊκές Αγορές, να προωθήσει και να προσελκύσει ξένες επενδύσεις για την περιοχή και τις τοπικές ΜΜΕ. Η δομή του ΕΒΕ Vratsa περιλαμβάνει περισσότερες από 1000 εταιρείες – ιδιωτικές και κρατικές.

LUISS (Ιταλία)

Το LUISS Business School αναπτύσσει και προωθεί την έρευνα και τη διαβούλευση σε διάφορους τομείς με έμφαση στην στρατηγική και στην εταιρική ανανέωση, τον επιχειρηματικό οργανισμό, την εταιρική διακυβέρνηση και την μέτρηση της απόδοσης, καθώς και την καινοτομία και την ψηφιακή μεταμόρφωση. Η συμβουλευτική δραστηριότητα βασίζεται στη γνώση των επιχειρησιακών διαδικασιών και των εταιρικών περιβαλλόντων και καλύπτει αναδυόμενους βασικούς τομείς, όπως η Ψηφιοποίηση, η Δεοντολογία, η Ευθύνη και η Αειφορία. Οι βιωματικές δραστηριότητες και η προσωπική ηγεσία αποτελούν γέφυρα ανάμεσα στις ανάγκες των εταιρικών και δημόσιων οργανισμών και του ακαδημαϊκού κόσμου. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της προώθησης ενός επιχειρηματικού πνεύματος που εισάγει καινοτόμα προγράμματα όπου η αναλυτική σκέψη σε συνδυασμό με μια στάση “μπορεί να κάνει” θα οδηγήσει σε ανάπτυξη. Το LUISS είναι μια γέφυρα μεταξύ του ακαδημαϊκού και του επιχειρηματικού κόσμου μέσω της μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης της με την Confindustria, όπου οι βασικοί εταίροι από τον εταιρικό, μη κερδοσκοπικό και δημόσιο τομέα ασχολούνται άμεσα με τη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην προώθηση των γνώσεων σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης .