Συχνές ερωτήσεις

Με το εκπαιδευτικό μας εργαλείο έχετε την δυνατότητα να αναπτύξετε μια επαγγελματική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρίας σας.

  • Το εργαλείο γρήγορου ελέγχου μπορεί να σας δώσει μια πρώτη εντύπωση σχετικά με την κατάσταση της εταιρίας σας αυτή τη στιγμή.
  • Παρέχουμε καθοδήγηση στη διαδικασία ανάπτυξης μιας στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας σας, βήμα προς βήμα. Γνωρίστε μεθόδους όπως η CANVAS και οι αναλύσεις GAP και PESTLE. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επαγγελματικής διαχείρισης των έργων, των κινδύνων, των γνώσεων και των αλλαγών.
  • Με τη βοήθεια των διδακτικών ενοτήτων θα μπορείτε να εργαστείτε δια μέσου των πιο σημαντικών τεχνολογικών αναπτύξεων όπως τα μεγάλα δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη ή κυβερνοασφάλεια.
  • Στο τέλος, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ιεράρχησης για να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε ποιες δραστηριότητες θέλετε να αντιμετωπίσετε πρώτα.

Γίνεται αναφορά στην ψηφιοποίηση όταν μια υπάρχουσα διαδικασία απεικονίζεται ψηφιακά προκειμένου να γίνουν τα μεμονωμένα στοιχειώδη βήματα όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά. Αυτό σημαίνει ότι κάτι που είχε προηγουμένως εκτελεσθεί με αναλογικό τρόπο, π.χ. σε χαρτί, μεταφέρεται σε bits και bytes. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση, αλλά περιλαμβάνει και τις στρατηγικές επιπτώσεις. Απλά επειδή υπάρχει μια ψηφιακή λύση δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να ψηφιοποιηθεί άμεσα. Σε μια διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού, ο πελάτης σας είναι πάντα στο επίκεντρο της ανάλυσής σας. Πρόκειται για την επίλυση των προβλημάτων του πελάτη σας με νέο ή διαφορετικό τρόπο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό, διαβάστε το άρθρο μας: «Ψηφιοποίηση ή ψηφιακό μετασχηματισμός – ποιο είναι ποιο;»

Το εργαλείο εκμάθησης σχεδιάστηκε κυρίως για όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ψηφιακό μετασχηματισμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) στον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη προηγούμενη γνώση για τη χρήση του εργαλείου. Ο στόχος του εργαλείου είναι για όσους ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν περισσότερο με το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού μιας εταιρίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η θεμελιώδης γνώση σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες και κάθε βήμα στην ανάπτυξη στρατηγικής εξηγούνται με τρόπο που καθιστά εύκολο να κατανοηθούν. Η προσέγγιση για την ανάπτυξη στρατηγικής που εισάγεται εδώ μπορεί επίσης να μεταφερθεί σε άλλες συγκεκριμένες εφαρμογές και τύπους εταιρίας. Συνεπώς, μπορεί να εφαρμοστεί και σε εταιρίες εκτός των ΜμΕ.

Με το εργαλείο γρήγορου ελέγχου μπορείτε να έχετε μια πρώτη εντύπωση για το επίπεδο στο οποίο λειτουργεί οι εταιρία σας σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Στη συνέχεια μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία εκμάθησης σύμφωνα με τις οδηγίες βήμα προς βήμα. Οι οδηγίες βήμα προς βήμα σας δίνουν μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων που πρέπει να εφαρμόσετε για την ανάπτυξη της στρατηγικής σας και ποιες ενότητες εκμάθησης μπορούν να σας υποστηρίξουν. Η ενότητα εκμάθησης «Ο Ψηφιακός σας Μετασχηματισμός» (μέρος 1 και μέρος 2) προσφέρει επίσης ένα πιο εκτεταμένο σύνολο οδηγιών για την ανάπτυξη της στρατηγικής σας.

Έχουμε συγκεντρώσει τις πιο σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες ψηφιακές αναπτύξεις όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και τα drones, τα μεγάλα δεδομένα κλπ. Σας παρουσιάζουμε κάθε θέμα σε ξεχωριστή ενότητα εκμάθησης, διασφαλίζοντας την εύκολη κατανόηση. Μην αποθαρρυνθείτε. Δεν χρειάζεστε δεξιότητες προγραμματισμού για να καταλάβετε εάν μια τεχνική ανάπτυξη είναι σημαντική για εσάς. Ξεκινήστε αυτό το ταξίδι της ανακάλυψης και θα καταλάβετε πραγματικά τι υπάρχει πίσω από κάθε όρο. Θα βιώσετε μερικές εκπλήξεις και θα συνειδητοποιήσετε ότι ο καθένας θα έχει τη δυνατότητα να έχει άποψη με αυτές τις βασικές γνώσεις και να συμβάλλει σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικής του εταιρίας.

Απολύτως. Το εκπαιδευτικό εργαλείο είναι πλήρως διαδικτυακό και αποτελείται από σαφείς ενότητες εκμάθησης. Εάν εγγραφείτε στην πλατφόρμα, θα είστε σε θέση να αποθηκεύσετε την πρόοδό σας καθώς μαθαίνετε και να συνεχίζετε από εκεί που σταματήσατε κατά την επόμενη σύνδεσή σας. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού εργαλείου μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα στην πρακτική δουλειά της εταιρίας.

Θα πρέπει να σχεδιάσετε 12 εργάσιμες ημέρες για τη διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικής με τη βοήθεια του εργαλείου εκμάθησης ψηφιακού μετασχηματισμού. Μια λεπτομερής επισκόπηση, που παρουσιάζει πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για κάθε στάδιο, μπορεί να βρεθεί στις οδηγίες βήμα προς βήμα. Επενδύστε αυτή τη φορά στην ανάπτυξη της στρατηγικής σας. Η εταιρεία σας θα είναι καλύτερα εξοπλισμένη για το μέλλον και πολλές ιδέες θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια αυτής της εντατικής δουλειάς, ανοίγοντας νέες δυνατότητες στην αγορά.

Για να μπορέσετε να αναπτύξετε μια στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις συγκεκριμένες διαδικασίες της εταιρείας σας και να είστε σε θέση να εμπλέκετε συνεχώς τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στην εταιρεία, να αλληλεπιδράτε με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και να ακολουθείτε τις οδηγίες βήμα προς βήμα στο εκπαιδευτικό εργαλείο. Θα χρειαστείτε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, όπως το τρέχον επιχειρηματικό μοντέλο, τις δεξιότητες των εργαζομένων κλπ.

Για να καταγράψετε την πρόοδό σας καθώς μαθαίνετε, εγγραφείτε στην πλατφόρμα εκμάθησης και συνδεθείτε κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το εκπαιδευτικό εργαλείο. Στους χρήστες που συνδέονται θα προβάλλονται οι ενότητες εκμάθησης που έχουν ήδη ασχοληθεί.

Όχι. Το εκπαιδευτικό εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν και χωρίς εγγραφή. Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα εγγραφής στην πλατφόρμα εκμάθησης ώστε να μπορείτε να αποθηκεύσετε την πρόοδό σας καθώς μαθαίνετε.

Ναι. Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού εργαλείου χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρήση του εκπαιδευτικού εργαλείου προσφέρεται εντελώς δωρεάν.

Το εργαλείο εκμάθησης ψηφιακού μετασχηματισμού αναπτύχθηκε στα πλαίσια του διετούς προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ψηφιοποίηση» από επτά οργανισμούς από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο. Μάθετε περισσότερα για το έργο και τα εμπλεκόμενα ιδρύματα.

Δεν είναι δυνατή η λήψη των διδακτικών ενοτήτων. Οι μεμονωμένες διδακτικές ενότητες συμπληρώνονται από φύλλα εργασίας. Μπορείτε να κάνετε λήψη αυτών των φύλλων εργασίας ως έγγραφα Word ή PDF.

Το εργαλείο εκμάθησης είναι υπό την άδεια Creative Commons License CC-BY-SA. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν την άδεια στο αποτύπωμα μας. Συνεπώς, το εργαλείο εκμάθησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν από τους συμβούλους υπό τον όρο τήρησης της άδειας, για την υποστήριξη των πελατών τους με την ανάπτυξη στρατηγικής. Ωστόσο, οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού εργαλείου δεν φέρουν την ευθύνη για τις συνέπειες μη κατάλληλης εφαρμογής της μεθόδου με τους πελάτες του συμβούλων. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τους όρους χρήσης και το αποτύπωμα.

Μια εταιρία δεν μπορεί να αναθέσει την ανάπτυξη της στρατηγικής της σε τρίτο μέρος. Υπάρχουν, ωστόσο, ευκαιρίες που παρέχονται από εξωτερική υποστήριξη: για παράδειγμα, οι σύμβουλοι. Χάρη στην εμπειρία τους, είναι σε θέση να εντοπίσουν αποτελεσματικά τα αναμενόμενα εμπόδια ή τα θέματα που δεν αντιμετωπίζονται με συνέπεια. Η εξωτερική υποστήριξη είναι επίσης χρήσιμη όταν πρόκειται να προχωρήσουμε στο έργο «ανάπτυξη της στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό» ώστε αυτό να μην παραληφθεί λόγω άλλων προτεραιοτήτων στη καθημερινότητα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξωτερική υποστήριξη εδώ.

Εάν αντιμετωπίζετε τεχνικές δυσκολίες με την πλατφόρμα, παρακαλούμε να επικοινωνήστε με την emcra GmbH μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.

Είμαστε πάντα ευγνώμονες για τα σχόλιά σας. Οι προτάσεις σας για βελτιώσεις ή ο έπαινος σας επιτρέπουν να συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε περαιτέρω το εκπαιδευτικό εργαλείο. Μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα κριτικής εδώ.