Ψηφιοποίηση έναντι Ψηφιακού Μετασχηματισμού – Ορισμοί

Πολλές εταιρείες προσπαθούν απλώς να εκσυγχρονίσουν υπάρχουσες διαδικασίες ή τομείς δραστηριοτήτων με τη βοήθεια ψηφιακών τεχνολογιών. Αυτό δεν είναι αρκετό. Με αυτήν την προσέγγιση δεν αναγνωρίζετε πιθανές νέες επιχειρησιακές ευκαιρίες όπως επίσης και πιθανούς κινδύνους που γεννά η υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ισχύει ότι ο επιτυχημένος ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτεί την ψηφιοποίηση, αλλά δεν μπορείτε να χάσετε τη θεμελιώδη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, εκτελώντας απλά την ψηφιοποίηση. Διαφορετικά, όλα στην εταιρεία σας θα είναι ψηφιακά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό από μόνο του δεν θα επαρκεί για την αύξηση της πελατείας σας.

Τι εννοούμε με τον όρο ψηφιοποίηση;

Για να το θέσουμε απλά: ότι χρησιμοποιούταν σε αναλογική μορφή, π.χ. χαρτί, αυτό μετατρέπεται σε bits και bytes. Αυτό έχει ήδη συμβεί σε εταιρείες εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης σε όλες σχεδόν τις ΜΜΕ. Η ψηφιοποίηση συχνά εξομοιώνεται με την αυτοματοποίηση.

Παράδειγμα: μια υπάρχουσα διαδικασία απεικονίζεται ψηφιακά για να οργανώσει τα βήματα όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, έτσι ώστε μια προσφορά να αποστέλλεται από το σύστημα σε άμεση απάντηση σε μια πιθανή ερώτηση πελάτη-η παράδοση ενός αντικειμένου να ξεκινάει αυτόματα μετά από μια παραγγελία, να υποβάλλεται η απόδειξη και ταυτόχρονα να διαβιβάζεται στην εσωτερική λογιστική υπηρεσία ή στον φορολογικό σύμβουλο.

 

Τι εννοούμε με τον όρο ψηφιακός μετασχηματισμός;

Για να το θέσουμε απλά: ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι κατευθυνόμενος από την τεχνολογία. Το ότι υπάρχει μία ψηφιακή λύση, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι έχει επιτευχθεί ψηφιακός μετασχηματισμός. Σε μια διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού, ο πελάτης πρέπει να είναι πάντα στο επίκεντρο της ανάλυσης σας. Πρόκειται για την εξεύρεση νέων ή διαφορετικών τρόπων επίλυσης των προβλημάτων των πελατών. Ο στόχος σας είναι να επιλύσετε υπάρχοντα αλλά και νέα προβλήματα πελατών με τις καλύτερες τεχνολογικές δυνατότητες.

Η τεχνολογία είναι απλώς ένα μέσο στην υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να ξοδέψετε χρόνο στο να κατανοήσετε τις κινητήριες δυνάμεις που αλλάζουν τον κόσμο της επιχείρησής σας. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει, ακόμη και αν είστε βέβαιοι ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI), για παράδειγμα, δεν έχει καμία εφαρμογή στην εταιρεία σας αυτή την στιγμή. Εμπνευστείτε και κοιτάξτε μπροστά στον κόσμο του αύριο. Η διαδικασία υλοποίησης του ψηφιακού σας μετασχηματισμού που μένει να γίνει, θα επωφεληθεί ήδη από αυτό.

Κινητήριες Δυνάμεις που αλλάζουν τον Κόσμο

Blockchain, «μαζικά δεδομένα»-μία σύντομη και κατανοητή προσέγγιση

Γρήγορος Έλεγχος - Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της Εταιρείας μου;

Ελέγξτε μέσα σε λίγα λεπτά σε ποιο βαθμό η επιχείρησή σας είναι έτοιμη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και λάβετε περισσότερες πληροφορίες

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Οδηγίες
Βήμα-Βήμα

Υλικά για την εργασία, τη μάθηση και τον προγραμματισμό σχετικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ατομικής σας στρατηγικής.

Γρήγορος Έλεγχος - Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της Εταιρείας μου;

Ελέγξτε μέσα σε λίγα λεπτά σε ποιο βαθμό η επιχείρησή σας είναι έτοιμη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και λάβετε περισσότερες πληροφορίες

Κινητήριες Δυνάμεις που αλλάζουν τον Κόσμο

Blockchain, «μαζικά δεδομένα»-μία σύντομη και κατανοητή προσέγγιση

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Οδηγίες
Βήμα-Βήμα

Υλικά για την εργασία, τη μάθηση και τον προγραμματισμό σχετικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ατομικής σας στρατηγικής.