Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Οδηγίες Βήμα-Βήμα

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι – ακόμα και όταν περιλαμβάνει τη χρήση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας – κυρίως ένα διευθυντικό καθήκον. Κανείς δεν πρέπει να παρακολουθεί τυφλά τις τεχνολογικές τάσεις απλώς και μόνο επειδή όλοι μιλάνε για αυτές.

Οπότε, πως μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα την διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού; Ο καλύτερος τρόπος είναι να το προσεγγίσετε σταδιακά. Για να γίνει αυτό, χρειάζεστε τα κατάλληλα εργαλεία, δηλαδή: τεχνογνωσία στη διαχείριση έργων, διαχείριση γνώσης, διαχείριση αλλαγών και διαχείριση κινδύνων. Χρειάζεστε επίσης τις κατάλληλες και χρήσιμες μεθόδους όπως π.χ. την ανάλυση SWOT. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, σίγουρα όμως είναι χρήσιμο. Παρεμπιπτόντως, αυτό δεν ισχύει μόνο για τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά για όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε καθημερινά στην επιχείρησή σας.

Εάν ακολουθείτε συστηματικά τις οδηγίες μας, θα αποκτήσετε ένα πλάνο σε συγκεκριμένα βήματα. Θα εξετάσετε λεπτομερώς τις ευκαιρίες και τους κινδύνους του ψηφιακού μετασχηματισμού για την επιχείρησή σας και θα είστε σε θέση να ξεκινήσετε την υλοποίηση – έτσι ώστε η εταιρεία σας να παραμείνει
πετυχημένη σε βάθος χρόνου 5 ή 10 ετών.

Καλό είναι να γνωρίζετε:
η βήμα-βήμα προσέγγιση που συνιστάται εδώ βασίζεται σε ένα λεπτομερές
μοντέλο διεργασίας που αναπτύξαμε μαζί με το Πανεπιστήμιο LUISS στη Ρώμη.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερα σχετικά με το μοντέλο διεργασίας εδώ.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι – ακόμα και όταν περιλαμβάνει τη χρήση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας – κυρίως ένα διευθυντικό καθήκον. Κανείς δεν πρέπει να παρακολουθεί τυφλά τις τεχνολογικές τάσεις απλώς και μόνο επειδή όλοι μιλάνε για αυτές.

Οπότε, πως μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα την διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού; Ο καλύτερος τρόπος είναι να το προσεγγίσετε σταδιακά. Για να γίνει αυτό, χρειάζεστε τα κατάλληλα εργαλεία, δηλαδή: τεχνογνωσία στη διαχείριση έργων, διαχείριση γνώσης, διαχείριση αλλαγών και διαχείριση κινδύνων. Χρειάζεστε επίσης τις κατάλληλες και χρήσιμες μεθόδους όπως π.χ. την ανάλυση SWOT. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, σίγουρα όμως είναι χρήσιμο. Παρεμπιπτόντως, αυτό δεν ισχύει μόνο για τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά για όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε καθημερινά στην επιχείρησή σας.

Εάν ακολουθείτε συστηματικά τις οδηγίες μας, θα αποκτήσετε ένα πλάνο σε συγκεκριμένα βήματα. Θα εξετάσετε λεπτομερώς τις ευκαιρίες και τους κινδύνους του ψηφιακού μετασχηματισμού για την επιχείρησή σας και θα είστε σε θέση να ξεκινήσετε την υλοποίηση – έτσι ώστε η εταιρεία σας να παραμείνει πετυχημένη σε βάθος χρόνου 5 ή 10 ετών.

Καλό είναι να γνωρίζετε:
η βήμα-βήμα προσέγγιση που συνιστάται εδώ βασίζεται σε ένα λεπτομερές
μοντέλο διεργασίας που αναπτύξαμε μαζί με το Πανεπιστήμιο LUISS στη Ρώμη.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερα σχετικά με το μοντέλο διεργασίας εδώ.

Οδηγίες βήμα προς βήμαΒήμα 1: Έναρξη του έργου

 

Ενέργειες

Απαιτούμενος χρόνος (προτεινόμενος)*

Ορίστε τον ηγέτη του έργου και τα μέλη της ομάδας

2 ημέρες

Γνωστοποιήστε το έργο στην επιχείρησή σας

Αποφασίστε πώς να αναφέρετε την πρόοδο του έργου στον οργανισμό σας

Γνωρίστε Φύλλο Εργασίας-Πρωτόκολλο Αλλαγής

Απαιτούμενες Ενότητες Μάθησης:

Η γνώση αυτών των τεσσάρων τομέων διαχείρισης απαιτείται σε όλες τις φάσεις του έργου.

Υλικό εργασίας:

* Οι καθορισμένοι χρόνοι για κάθε βήμα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα. Το επόμενο βήμα μπορεί ήδη να ξεκινήσει πριν τελειώσει το τρέχον, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρόνοι μερικές φορές επικαλύπτονται.


Βήμα 2: Αναλύστε τις εξωτερικές επιρροές στην επιχείρησή σας

 

Ενέργειες

Απαιτούμενος χρόνος (προτεινόμενος)*

Γνωρίστε το εργαλείο ανάλυσης PESTLE

1 ημέρα

 

Ομαδική εργασία: Αναλύστε τις εξωτερικές επιρροές στην επιχείρησή σας με το PESTLE

Χρησιμοποιήστε τα φύλλα εργασίας και σημειώστε στο πρωτόκολλο αλλαγής όλες τις ιδέες που αναδύονται ήδη σχετικά με το τι πρέπει να αλλάξετε

Απαιτούμενες Ενότητες Μάθησης:

Υλικό εργασίας:


Βήμα 3: Αναλύστε τα δυνατά και αδύνατα σημεία του οργανισμού σας

 

Ενέργειες

Απαιτούμενος χρόνος (προτεινόμενος)*

Γνωρίστε το εργαλείο ανάλυσης GAP

1 ημέρα

 

Ομαδική εργασία: Αναλύστε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία σας με GAP-Ανάλυση

Χρησιμοποιήστε τα φύλλα εργασίας και σημειώστε στο πρωτόκολλο αλλαγής όλες τις ιδέες που αναδύονται ήδη σχετικά με το τι πρέπει να αλλάξετε

Απαιτούμενες Ενότητες Μάθησης:

Υλικό εργασίας:


Βήμα 4: Περιγράψτε το τρέχον επιχειρηματικό σας μοντέλο

 

Ενέργειες

Απαιτούμενος χρόνος (προτεινόμενος)*

Γνωρίστε το εργαλείο επιχειρηματικού μοντέλου CANVAS

1 ημέρα

 

Ομαδική εργασία: Περιγράψτε το τρέχον επιχειρηματικό σας μοντέλο με CANVAS

Χρησιμοποιήστε τα παραδείγματα και το γράφημα και σημειώστε τυχόν ιδέες που εμφανίζονται στο Πρωτόκολλο αλλαγής

Απαιτούμενες Ενότητες Μάθησης:

Υλικό εργασίας:

* Οι καθορισμένοι χρόνοι για κάθε βήμα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα. Το επόμενο βήμα μπορεί ήδη να ξεκινήσει πριν τελειώσει το τρέχον, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρόνοι μερικές φορές επικαλύπτονται.


Βήμα 5: Συλλέξτε στοιχεία και προτάσεις

 

Ενέργειες

Απαιτούμενος χρόνος (προτεινόμενος)*

Μάθετε τους παράγοντες επιτυχίας για τα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα

1 ημέρα

    

Αναζητήστε τους πρωτοπόρους στην αγορά σας και δείτε τους παράγοντες επιτυχίας τους

Παρακολουθήστε τους ανταγωνιστές σας και αναλύστε την αγορά, με τη συμμετοχή των συναδέλφων και των εργαζομένων σας σε αυτή τη διαδικασία

Αναλύστε τις ανάγκες και τις αποφάσεις αγοράς των πελατών σας και τους λόγους για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι δεν γίνονται οι πελάτες σας

Σημειώστε τυχόν ιδέες που εμφανίζονται στο Πρωτόκολλο αλλαγής

Υλικό εργασίας:


Βήμα 6: Γνωρίστε τις "κινητήριες δυνάμεις" πίσω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ελέγξτε πόσο εφαρμόσιμες είναι στην επιχείρησή σας

 

Ενέργειες

Απαιτούμενος χρόνος (προτεινόμενος)*

Γνωρίστε τις 10 ψηφιακές τεχνολογίες

2 ημέρες

Ομαδική εργασία: Συζητήστε την κατανόησή σας για τις 10 ψηφιακές τεχνολογίες

Ομαδική εργασία: Αποφασίστε ποιες από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην επιχείρησή σας και πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν

Σημειώστε τυχόν ιδέες που εμφανίζονται στο Πρωτόκολλο αλλαγής

Απαιτούμενες Ενότητες Μάθησης:

Υλικό εργασίας:


Βήμα 7: Αναπτύξτε τη νέα επιχειρηματική σας στρατηγική

 

Ενέργειες

Απαιτούμενος χρόνος (προτεινόμενος)*

Ομαδική εργασία: Προσαρμόστε την επιχειρησιακή σας στρατηγική ή αναπτύξτε μια νέα με την ανάλυση SWOT

1 ημέρα

Χρησιμοποιήστε τις ιδέες από το Πρωτόκολλο αλλαγής και σημειώστε τυχόν νέες ιδέες

Απαιτούμενες Ενότητες Μάθησης:

Υλικό εργασίας:


Βήμα 8: Αναπτύξτε και περιγράψτε το νέο επιχειρηματικό σας μοντέλο

 

Ενέργειες

Απαιτούμενος χρόνος (προτεινόμενος)*

Ομαδική εργασία: Προσαρμόστε το επιχειρησιακό μοντέλο σας ή αναπτύξτε ένα νέο με τα αποτελέσματα από την Ανάλυση SWOT και τις ιδέες από το Πρωτόκολλο αλλαγής

1 ημέρα

Περιγράψτε το νέο επιχειρησιακό μοντέλο με το CANVAS

Απαιτούμενες Ενότητες Μάθησης:

Υλικό εργασίας:

* Οι καθορισμένοι χρόνοι για κάθε βήμα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα. Το επόμενο βήμα μπορεί ήδη να ξεκινήσει πριν τελειώσει το τρέχον, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρόνοι μερικές φορές επικαλύπτονται.


Βήμα 9: Ταξινομήστε και βάλτε σε προτεραιότητα τις προγραμματισμένες δραστηριοτήτεςs

 

Ενέργειες

Απαιτούμενος χρόνος (προτεινόμενος)*

Καθορίστε κριτήρια για τη διαδικασία προτεραιοποίησης

2 ημέρες

 

Αξιολογήστε τον επείγοντα χαρακτήρα των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων

Αξιολογήστε τις συνέπειες των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων

Ελέγξτε τους διαθέσιμους πόρους (προσωπικό και οικονομικό)

Αξιολογήστε τις προτεραιότητες

Απαιτούμενες Ενότητες Μάθησης:

Υλικό εργασίας:


Βήμα 10: Ξεκινήστε, εκτελέστε και ελέγξτε την υλοποίηση

 

Ενέργειες

Απαιτούμενος χρόνος (προτεινόμενος)*

Προσδιορίστε ποιος θα είναι ο πράκτορας ψηφιοποίησης και με ποιον θα συνεργαστούν. Κοινοποιήστε αυτήν την απόφαση στον οργανισμό σας

ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου

Αποφασίστε πώς να αναφέρετε την πρόοδο της εφαρμογής στον οργανισμό σας

Ελέγξτε εάν έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα ορόσημα και εάν αυτό είναι σύμφωνο με τους προϋπολογισμούς

Εάν οι προγραμματισμένες δραστηριότητες πρέπει να αλλάξουν, λάβετε υπόψη τις ιδέες του Πρωτοκόλλου αλλαγής

Συγκρίνετε τα επιτευχθέντα αποτελέσματα με τους στόχους σας και αποφασίστε αν και πότε θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος έργου από το βήμα 1

Απαιτούμενες Ενότητες Μάθησης:

Η γνώση αυτών των τεσσάρων τομέων διαχείρισης και η εφαρμογή τους είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της διαδικασίας ψηφιακής μετατροπής.

Υλικό εργασίας:

* Οι καθορισμένοι χρόνοι για κάθε βήμα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα. Το επόμενο βήμα μπορεί ήδη να ξεκινήσει πριν τελειώσει το τρέχον, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρόνοι μερικές φορές επικαλύπτονται.

Μην περιμένετε άλλο!

Αρχίστε τώρα και συνεχίστε τη διαδικασία ανάλυσης και προγραμματισμού με το δικό σας ρυθμό.