Проектът на ЕС за Дигитална Трансформация

Дигиталната трансформация на икономиката носи със себе си предизвикателства. Това важи особено за малките и средни предприятия (МСП). Всяка компания днес се нуждае от решителни хора и от служители, които имат основни познания относно потенциала на дигиталните технологии и приложения, и които могат да управляват необходимия процес на промяна в своята компания. За да Ви помогнем с това, нашият проект Ви предлага едно ръководство за самообучение, което е достъпно онлайн и е напълно безплатно. Можете да го използвате директно на работното си място.

С помощта на предлoжените тук материали ние се надяваме, че европейските МСП, особено тези в сектора на услугите, ще могат самостоятелно да подготвят необходимите стратегически и оперативни промени в посока към постепенна дигитална трансформация и да започнат тяхното внедряване в ежедневните си бизнес процеси.

Материалите, които предлагаме за работа, обучение и планиране ще Ви помогнат да разберете възможностите и рисковете от дигиталната трансформация. Чрез разработване и внедряване на Ваша индивидуална стратегия за дигитална трансформация, Вие ще можете устойчиво да увеличите производителността си.

Digitalisation Project

Общ преглед на онлайн ръководството

Нашият инструмент за бърза проверка ще Ви даде първоначална представа за настоящото Ви положение. С помощта на кратки учебни единици ще научите за най-важните технологични постижения като блокчейн, големи данни и изкуствен интелект. Ще Ви преведем през Вашия индивидуален процес на дигитална трансформация с инструкции стъпка по стъпка. Следва инструмент за приоритизация, който Ви предоставяме за да Ви помогнем да решите с какво да започнете.

Проектът е финансиран от Европейския съюз в рамките на програма Erasmus+, КД2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Име на проекта: „Дигитализация – Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП“

Споразумение №: 2017-1-DE02-KA202-004223

Дигиталната трансформация на икономиката носи със себе си предизвикателства. Това важи особено за малките и средни предприятия (МСП). Всяка компания днес се нуждае от решителни хора и от служители, които имат основни познания относно потенциала на дигиталните технологии и приложения, и които могат да управляват необходимия процес на промяна в своята компания. За да Ви помогнем с това, нашият проект Ви предлага едно ръководство за самообучение, което е достъпно онлайн и е напълно безплатно. Можете да го използвате директно на работното си място.

С помощта на предлoжените тук материали ние се надяваме, че европейските МСП, особено тези в сектора на услугите, ще могат самостоятелно да подготвят необходимите стратегически и оперативни промени в посока към постепенна дигитална трансформация и да започнат тяхното внедряване в ежедневните си бизнес процеси.

Digitalisation Project

Материалите, които предлагаме за работа, обучение и планиране ще Ви помогнат да разберете възможностите и рисковете от дигиталната трансформация. Чрез разработване и внедряване на Ваша индивидуална стратегия за дигитална трансформация, Вие ще можете устойчиво да увеличите производителността си.

Общ преглед на онлайн ръководството

Нашият инструмент за бърза проверка ще Ви даде първоначална представа за настоящото Ви положение. С помощта на кратки учебни единици ще научите за най-важните технологични постижения като блокчейн, големи данни и изкуствен интелект. Ще Ви преведем през Вашия индивидуален процес на дигитална трансформация с инструкции стъпка по стъпка. Следва инструмент за приоритизация, който Ви предоставяме за да Ви помогнем да решите с какво да започнете.

Проектът е финансиран от Европейския съюз в рамките на програма Erasmus+, КД2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Име на проекта: „Дигитализация – Стратегическо ръководство за дигитализация на МСП“

Споразумение №: 2017-1-DE02-KA202-004223