Бамбос Папахараламбос – Novum International

Интервю

Бамбос Папахараламбос

Основател и Главен изпълнителен директор

Novum International

Novum International е активна в областта на консултирането по стратегически информационни технологии. Това е посочено в тяхната мисия: „Ние помагаме на бизнеса да се развива чрез правилната ИТ“. Тяхното мото е: „Непрестанна иновация“.

Кога започнахте процеса на дигитална трансформация във Вашата компания?
Работейки повече от 25 годни в сферата на ИТ, съветвайки компаниите как да цифровизират операциите си, за мен беше естествено да искам да направя собствената си компания напълно дигитално предприятие. Дигиталната трансформация е непрекъснат процес, който позволява на организацията да функционира дигитално от начало до край. […]


Какви са причините, поради които сте решили да започнете процес на дигитална трансформация?
Постоянният ни стремеж да станем по-ефективни ни води към собствения ни процес на дигитална трансформация.


Срещнахте ли трудности при внедряването на дигиталната трансформация? Как се справихте с тях?
Тъй като сме малка организация, не срещнахме проблеми като липса на време или страх от промяна. Трябваше обаче да променим начина, по който работим вътрешно и начина по който включваме партньорите си в този процес.


Разработихте ли нова стратегия за компанията или адаптирахте такава, която вече е била успешна?
Неминуемо, стигнахме до комбинация от двете. По-скоро бих казал, че нашият процес на дигитална трансформация беше адаптация на съществуващата ни успешна стратегия, отколкото разработване на изцяло нова стратегия.


Кои нови технологии и инструменти използвате и защо сте ги избрали?
Изчисленията в облак са напълно интегрирани в нашите операции. Електронните обществени поръчки и електронното фактуриране са инструментите, които се опитваме да използваме най-много.


Какво искахте да постигнете с внедряването на процеса на дигитална трансформация?

Какви са бъдещите Ви планове?
Нашата цел беше да постигнем пълна дигитална трансформация и да създадем напълно работещ цифров модел.


Какъв съвет ще дадете на организация, която тъкмо започва или иска да започне процес на дигитална трансформация?
Поставете си ясни цели и се уверете, че вътрешните и външните заинтересовани страни са изцяло ангажирани. Също така, се уверете, че управлявате очакванията на заинтересованите страни проактивно и непрекъснато.


Какви рискове виждате, които все още не са решени чрез процеса на дигитализация?
Воденето на документация и поддържането и управлението на информацията е от критично значение, особено като се има предвид неотдавнашното въвеждане на регламента за защита на личните данни (ОРЗД).