Панос Папайоану – Simbiosis

Интервю

Панос Папайоану

Служител Бизнес развитие и Стратегия

Simbiosis

Simbiosis е консултантска компания в Гърция в сектор земеделие

Какви са причините, поради които сте решили да започнете процес на дигитална трансформация?
На първо място, исках да оптимизирам съществуващите ни бизнес процеси, за да максимизираме ефективността и да сведем до минимум разходите, произтичащи от неавтоматизирани процеси. Друга важна причина беше да се подобри процесът на управление на промените в компанията ми. Освен това, дигиталната трансформация ми помогна да контролирам и да съм наясно със специфичните правни проблеми, които възникнаха, особено по въпроси свързани със защитата на данни.


Срещнахте ли трудности при внедряването на дигиталната трансформация? Как се справихте с тях?
Двете основни предизвикателства, които срещнах по време на изпълнението, бяха липсата на служители, способни да подкрепят трансформацията и, разбира се, финансовите ограничения. Във връзка с първото от тях, инвестирах доста лично време и потърсих помощта на консултант, за да реализирам промените ефективно и своевременно. Що се отнася до финансовите ограничения на МСП в днешния сват, трябваше да се съобразя с ограничените средства и да се съсредоточа върху основните дигитални промени.


Кои според Вас са най-големите ползи за Вашата компания след стартирането на процеса на дигитална трансформация?
Някои първоначални количествено измерими ползи откакто започнахме нашата дигитална трансформация са пестене на време, намаляване използването на хартия, и най-важното, въвеждането на нов подход на управление.


Кои нови технологии и инструменти използвате и защо сте ги избрали?
Планът за дигитална трансформация включваше използването на изчисления в облак, за да се сведе до минимум зависимостта на потребителите от конкретен хардуер и да се осигури достъпността до всякаква информация, нужна за функционирането на бизнеса ми. Използвахме социалните медии, за да рекламираме бизнеса и да станем по-видими онлайн. Използвахме инструменти за дигитален маркетинг, за да достигнем до клиенти, които преди това не сме успявали да достигнем.Освен това, започнахме да използваме и един инструмент за електронен бизнес, който да ни помогне да постигнем целите си във връзка с дигиталната трансформация.


Бяхте ли изправени пред скептично настроени служители по време на изпълнението? На какво ниво в йерархията бяха те?
Тъй като броят на служителите е нисък, нямаше конфронтация по време на изпълнението. Разбира се, съществуваше несигурност, което е нормално при всяка промяна.


Как ги убедихте в новата стратегия?
Стратегията беше договорена предварително и всички служители бяха информирани относно трансформацията преди тя да се случи в компанията. Освен това, обсъдихме подробно всички предимства, които бихме имали от дигиталната трансформация.


Какво искахте да постигнете с внедряването на процеса на дигитална трансформация? Какви са бъдещите Ви планове?
Трябва да сме готови да въведем следващата ИКТ вълна на дигиталната еволюция.


Какъв съвет ще дадете на организация, която тъкмо започва или иска да започне процес на дигитална трансформация?
Имайте готова гъвкава стратегия. Преминете към цифрова рамка. Подходете към трансформацията с идеята за технологичен хоризонт, т.е. променете се до степен да можете да отговаряте на нуждата от нови промени. Не се застоявайте много върху новите промени, тъй като те остаряват твърде бързо.

 

Какви рискове виждате, които все още не са решени чрез процеса на дигитализация?
Сигурност, ясно разбиране на дигиталния език от служителите (намален критичен подход към физическото и концептуалното значение на информацията), твърде много нова информация, която трябва да бъде усвоена.
критичен подход към физическото и концептуалното значение на информацията), твърде много нова информация, която трябва да бъде усвоена.