Г-н Димитър Върганов-Ромтех-3ЕС ООД

Интервю

Г-н Димитър Върганов

Ръководител на проекти

Ромтех-3ЕС ООД

„Ромтех-3ЕС ООД“ е изцяло частна българска компания. Създадена е като съвместно холандско-българско предприятие на 17 май 2007 г. от Rommens Instrumenten-en Apparatenbouw B.V. и Интелигентни Системи за Сигурност ООД.

Дейността им включва производство на електронни и електромеханични изделия, пластмасови детайли, производство на метални изделия и кабелни снопове. Най-новата им дейност е производството на светодиодни (LED) лампи.

Какви са причините, поради които сте решили да започнете процес на дигитална трансформация?
Въведохме електронно фактуриране, за да улесним персонала си и да сведем до минимум грешките, свързани с работния ни процес. Това помогна на мениджърския ни екип да постигне по-добра отчетност на кадрите. ERP системата ни позволи да следим ресурсите и времето, както и да оптимизираме цените.

 

Срещнахте ли трудности при внедряването на дигиталната трансформация? Как се справихте с тях?
Първоначално проблем беше човешкият фактор – по-възрастните служители се противопоставяха на промяната (докато по-младите се приспособяваха бързо и я приветстваха). Имаше и технически грешки, възникнали при прехода от хартиена документация към цифрови файлове. Освен това, срещнахме трудности при настройките на новия софтуер към нашия локален сървър.

 

Кои според Вас са най-големите ползи за Вашата компания след стартирането на процеса на дигитална трансформация?
Въвеждането на електронни фактури улесни работата на счетоводния ни отдел, а ERP системата улесни отдел Снабдяване и управленския екип. Понастоящем, въвеждаме софтуер за визуализация, който според нас ще помогне много на управленския екип и на инженерите. Той ще събира информация от всички наши бази данни и ще я визуализира в графики, което означава, че ръководството ще може да следи фирмените процеси на всички нива.

 

Кои нови технологии и инструменти използвате и защо сте ги избрали?
Въведохме система за отчитане на работното време, за да можем да следим по-добре присъствието на служителите. Също така разполагаме със система за контрол на достъпа, която повишава сигурността. Използваме електронно фактуриране и електронната ни поща се намира на облачен сървър.

 

Бяхте ли изправени пред скептично настроени служители по време на изпълнението? На какво ниво в йерархията бяха те?
Да, имаше скептични служители, главно на по-ниски позиции в компанията. За тях промяната е трудна и те се противопоставят на иновациите.

 

Как ги убедихте в новата стратегия?
Служителите сами видяха, че сега могат по-добре да следят работното си време и да подобрят своята ефективност (тъй като на много от тях се заплаща на час или на изработена единица).

 

Какво искахте да постигнете с внедряването на процеса на дигитална трансформация? Какви са бъдещите Ви планове?
Планираме да внедрим BI (БИ, Софтуер за Бизнес разузнаване), който ще даде на мениджмънта по-бърз и лесен достъп до информация и ще улесни обработката на големи данни. […]

 

Какъв съвет ще дадете на организация, която тъкмо започва или иска да започне процес на дигитална трансформация?
Първо, те трябва да бъдат много внимателни при избора на софтуер. Те трябва да отделят достатъчно време за проучване, за да изберат вида софтуер, който отговаря на техните нужди, и също така трябва да се консултират с други компании от техния бизнес сектор. Организациите трябва също така, да отделят достатъчно време за обучение на служителите си.

 

Какви рискове виждате, които все още не са решени чрез процеса на дигитализация?
Допускат се грешки поради неадекватно обучение. Някои колеги все още се противопоставят на иновациите и дигитализацията. Съществува и риск от хардуерни повреди, поради което трябва да имаме обучени ИТ специалисти. Съществуват и рискове по отношение на защитата на данните, които трябва да бъдат сведени до минимум чрез подходящ антивирусен софтуер. Предприели сме и административни мерки във връзка с правата за достъп.