Πάμπος Παπαχαραλάμπους – Novum International

Συνέντευξη

Πάμπος Παπαχαραλάμπους

Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος

Novum International

Η Novum International δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής συμβουλών σε θέματα στρατηγικής τεχνολογίας πληροφοριών. Αυτό δηλώνεται στην αποστολή της: ‘Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να υποστηρίζονται από το σωστό IT”. Το σύνθημά τους είναι: ‘Αληθινή καινοτομία’.

Πότε ξεκινήσατε την διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού στη επιχείρησή σας;
Έχοντας εργαστεί για περισσότερα από 25 χρόνια στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών συμβουλεύοντας επιχειρήσεις πώς να ψηφιοποιήσουν τις δραστηριότητές τους, ήταν φυσικό για μένα να θέλω να κάνω τη δική μου επιχείρηση μια ψηφιακή επιχείρηση. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια συνεχής διαδικασία που επιτρέπει σε έναν οργανισμό να λειτουργεί ψηφιακά από την αρχή μέχρι το τέλος. […]

 

Για ποιους λόγους αποφασίσατε να ξεκινήσετε τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού;
Η συνεχής προσπάθειά μας να γίνουμε πιο αποδοτικοί και πιο αποτελεσματικοί μας οδήγησαν στη δική μας διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού.

 

Αντιμετωπίσατε προβλήματα κατά την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού; Πώς χειριστήκατε αυτά τα προβλήματα;
Επειδή είμαστε ένας μικρός οργανισμός, δεν αντιμετωπίσαμε προβλήματα όπως η έλλειψη χρόνου ή ο φόβος της αλλαγής. Ωστόσο, έπρεπε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε εσωτερικά και τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται οι εταίροι μας σε αυτήν τη διαδικασία.

 

Αναπτύξατε νέα επιχειρησιακή στρατηγική ή υιοθετήσατε μία η οποία ήταν ήδη επιτυχημένη;
Αναπόφευκτα, φτάσαμε σε ένα συνδυασμό των δύο. Τείνω στο ότι η διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού ήταν για εμάς περισσότερο η υιοθέτηση μιας υπάρχουσας, επιτυχημένης στρατηγικής παρά μια εντελώς νέα στρατηγική.

 

Ποιες νέες τεχνολογίες και εργαλεία χρησιμοποιείτε και γιατί;
Η χρήση υπολογιστικού νέφους (cloud computing) έχει ενσωματωθεί πλήρως στις λειτουργίες μας. Η ηλεκτρονικές προμήθειες και η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι τα εργαλεία που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο.

 

Τί θέλετε να πετύχετε με την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού; Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;
Στόχος μας ήταν να επιτύχουμε έναν πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό και να δημιουργήσουμε ένα πλήρως λειτουργικό ψηφιακό μοντέλο.

 

Τι συμβουλές δίνετε σε έναν οργανισμό που μόλις ξεκινά ή θέλει να ξεκινήσει μια διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού;
Να έχετε ξεκάθαρους στόχους και να βεβαιωθείτε ότι τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη δεσμεύονται πλήρως. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι διαχειρίζεστε τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών με τρόπο προδραστικό και συνεχή.

 

Ποιους κινδύνους αναγνωρίζετε , οι οποίοι δεν έχουν ακόμη επιλυθεί μέσω της διαδικασίας του ψηφιακού μετασχηματισμού;
Η τήρηση αρχείων και η διατήρηση και διαχείριση των πληροφοριών είναι κρίσιμης σημασίας, ιδιαίτερα λόγω της πρόσφατης θέσπισης νομοθεσίας όπως ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR).