Помощ по пътя Ви към Дигитална Трансформация!

В консорциума по проекта, ние разполагаме с дългогодишна компетенция относно съпътстващите процеси на дигиталната трансформация.

Търговско-Промишлена Палата Враца (България)

ТПП Враца е утвърдена неправителствена организация, обслужваща малките и средни предприятия в Северозападна България. Ние сме активен член на EEN България. Основните ни цели са да подпомагаме, представяме и защитаваме икономическите интереси на нашите членове; да стимулираме износа; да насърчаваме навлизането на българските фирми на Европейските пазари; да съдействаме за привличането на чужди инвестиции в полза на българските МСП. Структурата на ТПП Враца обединява над 1000 стопански субекта, независимо от формата на собственост.

emcra GmbH (Германия)

emcra разполага с десетилетен опит в областта на финансирането, управлението на промяната и организационното развитие. Няколко от консултантите на emcra са акредитирани по германската програма за финансиране unternehmensWert:Menschplus (uWM plus). Ние можем да спомогнем за дигиталната трансформация на Вашата компания осигурявайки професионална подкрепа по време на процеса.

Предимството за Вас: консултациите ни са обществено финансирани в Германия. Фирми и организации с по-малко от 250 служители ще получат 80% финансиране за 12 дни на консултиране.

LUISS (Italy)

LUISS Business School develops and promotes research and consulting in different fields with a focus on Strategy and Corporate Renewal, Business Organization, Corporate Governance and Performance Measurement, as well as Innovation and Digital Transformation. The consulting activity is grounded in knowledge of business processes and corporate environments and covers emergent key areas, such as Digitalization, Ethics, Responsibility and Sustainability. The experiential activities and the personal leadership are a bridge between the needs of the corporate and public organizations, and academic world. This is mainly achieved through the promotion of an entrepreneurial spirit introducing innovative programs where analytical thinking combined with a “can do” attitude will lead to growth. LUISS is a bridge between the academic and business world through its long-term partnership with Confindustria, where key partners from the corporate, no profit and public sectors are directly engaged in the co-creation of specific programs that aim to advance knowledge on management practices.