Πάνος Παπαϊωάννου – Simbiosis

Συνέντευξη

Πάνος Παπαϊωάννου

Υπεύθυνος επιχειρησιακής ανάπτυξης και στρατηγικής

Simbiosis

Η Simbiosis είναι μια συμβουλευτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον αγρο-διατροφικό τομέα στην Ελλάδα.

Για ποιους λόγους αποφασίσατε να ξεκινήσετε τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού;
Πρώτα απ ‘όλα θέλησα να βελτιστοποιήσω τις υπάρχουσες επιχειρηματικές μου διαδικασίες, προκειμένου να μεγιστοποιήσω την αποτελεσματικότητα και να ελαχιστοποιήσω το κόστος που προκύπτει από μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Ένας άλλος σημαντικός λόγος ήταν η βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης αλλαγών στην επιχείρησή μου. Επιπλέον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός βοήθησε να ελέγξω και να γνωρίσω συγκεκριμένα νομικά ζητήματα που προέκυψαν, ειδικά θέματα που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων.


Αντιμετωπίσατε προβλήματα κατά την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού; Πώς χειριστήκατε αυτά τα προβλήματα;
Οι δύο κύριες προκλήσεις που αντιμετώπισα κατά την υλοποίηση ήταν η έλλειψη εργαζομένων ικανών να στηρίξουν το μετασχηματισμό και, φυσικά οι οικονομικοί περιορισμοί.
Σε σχέση με το πρώτο, επενδύω άφθονο προσωπικό χρόνο και ζήτησα τη βοήθεια ενός συμβούλου για την αποτελεσματική και έγκαιρη υλοποίηση των αλλαγών. Όσον αφορά τους οικονομικούς περιορισμούς των ΜΜΕ στον σημερινό μας κόσμο, έπρεπε να προσαρμοστώ στα περιορισμένα κεφάλαια και να επικεντρωθώ στις βασικές ψηφιακές αλλαγές.


Πού εντοπίζετε τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στην επιχείρησή σας μετά την έναρξη της διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού;
Ορισμένα αρχικά μετρήσιμα οφέλη από την έναρξη του ψηφιακού μας μετασχηματισμού υπήρξαν η εξοικονόμηση χρόνου, η μείωση της χρήσης χαρτιού, και, κυρίως, η εισαγωγή νέας προσέγγισης διοίκησης.


Ποιες νέες τεχνολογίες και εργαλεία χρησιμοποιείτε και γιατί;
Το σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού περιελάμβανε τη χρήση υπολογιστικού νέφους (cloud computing) για να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση των χρηστών από συγκεκριμένο υλισμικό (hardware) και να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των πληροφοριών τις οποίες επεξεργάζεται η επιχείρησή μου. Χρησιμοποιήσαμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαφημίσουμε την επιχείρηση και να είμαστε πιο ορατοί στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιήσαμε εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ για να στοχεύσουμε πελάτες που προηγουμένως δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε.
Ξεκινήσαμε επίσης τη χρήση ενός εργαλείου ηλεκτρονικού επιχειρείν για να μας βοηθήσουμε να επιτύχουμε τους στόχους του ψηφιακού μετασχηματισμού.


Κατά την υλοποίηση αντιμετωπίσατε δύσπιστους υπαλλήλους; Από ποιο επίπεδο της επιχείρησης προέκυψε αυτή η αντίσταση;
Καθώς ο αριθμός των εργαζομένων είναι μικρός δεν υπήρχε καμία αντιπαράθεση στην υλοποίηση. Βεβαίως και υπήρχε κάποια αβεβαιότητα όπως θα συνέβαινε με οποιαδήποτε αλλαγή.


Πώς τους πείσατε σχετικά με την νέα στρατηγική;
Η στρατηγική είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων και όλοι οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν για το μετασχηματισμό πριν την πραγματοποίησή του. Συζητήσαμε επίσης λεπτομερώς όλα τα οφέλη που θα μπορούσαμε να έχουμε από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.


Τί θέλετε να πετύχετε με την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού; Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;
Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εισαγάγουμε το επόμενο κύμα ψηφιακής εξέλιξης στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ITC).


Τι συμβουλές δίνετε σε έναν οργανισμό που μόλις ξεκινά ή θέλει να ξεκινήσει μια διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού;
Να έχετε ευέλικτη στρατηγική. Μετακινηθείτε σε ένα ψηφιακό πλαίσιο. Προσεγγίστε το μετασχηματισμό με τεχνολογικό ορίζοντα δηλ. Αλλάξτε στο βαθμό που είναι πιθανό να εμφανιστεί μια νέα ανάγκη για αλλαγή. Μην κολλάτε σε νέες αλλαγές καθώς αυτές θα γίνουν παλιές γρήγορα.


Ποιους κινδύνους αναγνωρίζετε , οι οποίοι δεν έχουν ακόμη επιλυθεί μέσω της διαδικασίας του ψηφιακού μετασχηματισμού;
Ασφάλεια, μια σαφής κατανόηση της ψηφιακής γλώσσας από τους εργαζομένους (μειωμένη κριτική προσέγγιση στο φυσικό και εννοιολογικό νόημα των πληροφοριών), πάρα πολλές νέες πληροφορίες που πρέπει να αφομοιωθούν.