Δρ. Brugger Mathias – rcm-solutions GmbH

Συνέντευξ

Δρ. Mathias Brugger

Διευθύνων Σύμβουλος

rcm-solutions GmbH

Η rcm-soluitons GmbH δραστηριοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια στον τομέα της έρευνας αγοράς παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μάρκετινγκ, στρατηγικής και διανομής.

Για ποιους λόγους αποφασίσατε να ξεκινήσετε τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού;

Ο στόχος ήταν η αλλαγή της επιχείρησης από μία επιχείρηση με διάφορες  εγκαταστάσεις σε μία πιο αποδοτική επιχείρηση με ένα βέλτιστο δίκτυο.

Έτσι, ο πρώτος στόχος ήταν η βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών λειτουργίας και του εξοπλισμού με τη βοήθεια των ψηφιακών εργαλείων.

 

Αντιμετωπίσατε προβλήματα κατά την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού; Πώς χειριστήκατε αυτά τα προβλήματα;

Στην αρχή δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα. Κάθε βήμα μας έφερνε βελτίωση. Όλοι οι μέτοχοι συνειδητοποίησαν αμέσως πόσο αναγκαίο ήταν αυτό. […]

Με την πάροδο του χρόνου, ένα πρόβλημα που προέκυψε ήταν ότι οι οργανωτικές και οι λειτουργικές διαδικασίες έγιναν πιο αποτελεσματικές, αλλά η χρήση της απαιτούμενης τεχνολογίας χρειάστηκε περισσότερο χρόνο, και αυτό διότι στην αρχή χρησιμοποιούσαμε δωρεάν ή φθηνά προϊόντα. […]

Σε αυτό το πρόβλημα απαντήσαμε επενδύοντας και εφαρμόζοντας το Office 365. Αυτό μας έδωσε υπηρεσίες cloud and Exchange από μία και μόνο πηγή με δωρεάν συντήρηση.

 

Πού εντοπίζετε τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στην επιχείρησή σας μετά την έναρξη της διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού;

Το μεγαλύτερο όφελος ήταν ο επαγγελματισμός των διαδικασιών της  επιχείρησης. Και οι τρείς εταίροι έχουν στην διάθεσή τους εργασία από το σπίτι καθώς και γραφεία σε Μπολζάνο και Τερεντό. Μέσω της λύσης υπολογιστικού νέφους (cloud), κάθε εταίρος και οι εργαζόμενοί τους, έχουν τις τελευταίες εκδόσεις των αρχείων διαθέσιμες στο σύστημά τους, ανεξάρτητα από το πού εργάζονται.  Προηγουμένως, αρκετά αρχεία τα οποία επεξεργάζονταν στον υπολογιστή και στη συνέχεια αποστέλλονταν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κυκλοφορούσαν σε πολλές διαφορετικές εκδόσεις μέσα στην εταιρεία.

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ο συγχρονισμός όλων των συσκευών (κινητών και σταθερών). Τώρα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ημερολόγια, οι επαφές και τα δεδομένα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος.

Ένα άλλο όφελος ήταν η έναρξη του μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εταιρεία. Αυτό από τότε έχει γίνει ένας ξεχωριστός επιχειρησιακός μας κλάδος. […]

 

Ποιες νέες τεχνολογίες και εργαλεία χρησιμοποιείτε και γιατί;

Cloud: συγχρονίζει όλα τα δεδομένα. Αφαιρέσαμε επίσης έναν παλιό διακομιστή (server). Το cloud μας επιτρέπει να έχουμε κεντρική αποθήκευση καθώς και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και προστασία δεδομένων.

Exchange: σημαίνει ότι τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ημερολόγια και οι επαφές μπορούν να ανακτηθούν από όλες τις συσκευές.

CRM: αγοράζοντας ένα σύστημα CRM στο cloud μας έδωσε μια βάση δεδομένων πελατών που ήταν από καιρό απαραίτητη.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: χρησιμοποιούνται για το μάρκετινγκ και έχουν γίνει από τότε προϊόν της εταιρείας.

MailChimp: εργαλείο ενημερωτικών δελτίων (newsletter) το οποίο επί του παρόντος χρησιμοποιείται για την υποστήριξη του μάρκετινγκ.

Λογισμικό για έρευνες αγοράς: το εργαλείο που χρησιμοποιούμε πρόκειται να αναθεωρείται συνεχώς ενόψει της αυτοματοποίησης. Αυτό θα μας επιτρέψει να προβάλλουμε εύκολα την αξιολόγηση απευθείας από online έρευνες σε μια παρουσίαση.

 

Τι συμβουλές δίνετε σε έναν οργανισμό που μόλις ξεκινά ή θέλει να ξεκινήσει μια διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού;

Αντιμετωπίστε το έργο με ανοιχτό μυαλό, αλλά μην είστε αφελείς. Είναι σημαντικό κάποιος εντός της εταιρείας να αναλάβει την ευθύνη για το έργο και να το ακολουθήσει μέχρι το τέλος. Αυτό το άτομο θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και να είναι σε θέση να προβλέψει τις συνέπειες των επιλογών. Είναι επίσης σημαντικό να υλοποιείται το έργο κάνοντας ένα βήμα κάθε φορά παρά όλα τα βήματα ταυτόχρονα.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να επιλέξετε δοκιμασμένες λύσεις και να μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας κάτι από δωρεάν λογισμικό, λογισμικό ανοιχτού κώδικα ή άλλες φθηνές εφαρμογές. Ο κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση είναι να χάσετε πολλούς πόρους κατά τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση αυτών των συστημάτων.

 

Ποιους κινδύνους αναγνωρίζετε , οι οποίοι δεν έχουν ακόμη επιλυθεί μέσω της διαδικασίας του ψηφιακού μετασχηματισμού;

Η αλλαγή συμβαίνει τόσο γρήγορα που γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τους εργαζόμενους, αλλά και για διαφορετικές λύσεις ψηφιοποίησης, να μπορούν να τα παρακολουθούν όλα. Αυτό το πρόβλημα  το λύσαμε, επενδύοντας περισσότερα χρήματα στους παραγωγούς, που πιστεύαμε ότι ήταν σε θέση να συμβαδίσουν με αυτήν την αλλαγή και να προσαρμόσουν την προσφορά τους, διότι έτσι επεκτείνονταν και οι ίδιοι. Σε κάθε περίπτωση ο υπεύθυνος του έργου ψηφιακού μετασχηματισμού πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένος για να μπορεί να αντιλαμβάνεται  τις νέες καινοτομίες.