Κος. Dimitar Varganov-Rommtech-3S Ltd

Συνέντευξη

Kος. Dimitar Varganov

Διευθυντής Έργου

Rommtech-3S Ltd

Η ROMMTECH-3S” ΕΠΕ είναι μια εταιρεία ιδιωτικού δικαίου από τη Βουλγαρία.
Ιδρύθηκε στις 17 Μάϊου 2007 ως Ολλανδο– Βουλγαρική σύμπραξη από την Rommens Instrumenten-en Apparatenbouw B.V. και την Security Smart Systems ΕΠΕ.

Το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της περιλαμβάνει την παραγωγή ηλεκτρονικών και ηλεκτρομηχανικών προϊόντων, την παραγωγή χυτευόμενων πλαστικών λεπτομερειών με έγχυση, την επεξεργασία μεταλλικών ελασμάτων και καλωδίων. Η πιο πρόσφατη δουλειά τους αφορά στην κατασκευή λαμπτήρων LED.

Για ποιους λόγους αποφασίσατε να ξεκινήσετε τη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού;
Υλοποιήσαμε το ηλεκτρονικό τιμολόγιο για να διευκολύνουμε το προσωπικό μας και να ελαχιστοποιούμε τα λάθη που σχετίζονται με τη διαδικασία εργασίας μας. Αυτό βοήθησε την ομάδα διοίκησης στην καλύτερη παρακολούθηση του προσωπικού. Το σύστημα ERP μας επέτρεψε να παρακολουθούμε τους πόρους, τους χρόνους μας και να βελτιστοποιούμε τις τιμές μας.

 

Αντιμετωπίσατε προβλήματα κατά την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού; Πώς χειριστήκατε αυτά τα προβλήματα;
Στην αρχή τα προβλήματα αφορούσαν σε ανθρώπινα εμπόδια – οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι αντιστέκονταν στην αλλαγή (ενώ για τους νεότερους ήταν πιο εύκολο να καταλάβουν). Υπήρχαν επίσης και τεχνικά λάθη που προέκυψαν από την μετάβαση από τα έντυπα στα ηλεκτρονικά αρχεία. Αντιμετωπίσαμε επίσης δυσκολίες στη ρύθμιση του νέου λογισμικού στον τοπικό μας διακομιστή (server).

 

Πού εντοπίζετε τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στην επιχείρησή σας μετά την έναρξη της διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού;
Το λογιστήριό μας βοηθήθηκε πολύ από τη χρήση του ηλεκτρονικού τιμολογίου, οι προμήθειες και οι διαχειριστικές εργασίες έγιναν ευκολότερες με το σύστημα ERP. Τώρα υλοποιούμε ένα λογισμικό απεικόνισης (visualisation software) το οποίο θεωρούμε ότι θα βοηθήσει σημαντικά τη διοίκηση και τους μηχανολόγους μηχανικούς. Θα συγκεντρώσει πληροφορίες από όλες τις βάσεις δεδομένων μας και θα τις απεικονίσει σε γραφήματα, πράγμα που σημαίνει ότι η διοίκηση θα είναι σε θέση να παρακολουθεί τις διαδικασίες της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα.

 

Ποιες νέες τεχνολογίες και εργαλεία χρησιμοποιείτε και γιατί;
Έχουμε εφαρμόσει ένα σύστημα για την καταγραφή των ωραρίων εργασίας ώστε να παρακολουθούμε καλύτερα τη προσέλευση των εργαζομένων. Έχουμε επίσης ένα σύστημα ελέγχου εισόδου, το οποίο αυξάνει την ασφάλεια. Χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική τιμολόγηση και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο βρίσκεται σε διακομιστή υπολογιστικού νέφους (cloud server).

 

Κατά την υλοποίηση αντιμετωπίσατε δύσπιστους υπαλλήλους; Από ποιο επίπεδο της επιχείρησης προέκυψε αυτή η αντίσταση;
Ναι υπήρχαν δύσπιστοι εργαζόμενοι, κυρίως στις χαμηλότερες θέσεις εντός της επιχείρησης. Βρήκαν δύσκολη την αλλαγή και αντιστάθηκαν στην καινοτομία.

 

Πώς τους πείσατε σχετικά με την νέα στρατηγική;
Οι εργαζόμενοι είδαν από μόνοι τους ότι μπορούσαν πλέον να παρακολουθήσουν καλύτερα τον χρόνο εργασίας τους και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους (καθώς πολλοί από αυτούς αμείβονται με την ώρα ή ανά μονάδα)

 

Τί θέλετε να πετύχετε με την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού; Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;
Σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε BI (Λογισμικό Επιχειρηματικής Ευφυΐας), το οποίο θα δώσει στη διοίκηση ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες και θα διευκολύνει την επεξεργασία μεγάων δεδομένων. […]

 

Τι συμβουλές δίνετε σε έναν οργανισμό που μόλις ξεκινά ή θέλει να ξεκινήσει μια διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού;
Καταρχήν, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την επιλογή του λογισμικού. Θα πρέπει να αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην έρευνα αγοράς ώστε να επιλέξουν το είδος του λογισμικού που ταιριάζει στις ανάγκες τους και θα πρέπει επίσης συμβουλευτούν και άλλες επιχειρήσεις του τομέα τους. Οι οργανισμοί θα πρέπει επίσης να αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην κατάλληλη εκπαίδευση των υπαλλήλων τους.

 

Ποιους κινδύνους αναγνωρίζετε , οι οποίοι δεν έχουν ακόμη επιλυθεί μέσω της διαδικασίας του ψηφιακού μετασχηματισμού;
Υπάρχουν λάθη λόγω ανεπαρκούς εκπαίδευσης. Ορισμένοι συνάδελφοι εξακολουθούν να αντιστέκονται στην καινοτομία και στην ψηφιοποίηση. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος αστοχίας υλισμικού (hardware), για αυτό πρέπει να έχουμε εκπαιδευμένους Ειδικούς Πληροφορικής. Υπάρχουν επίσης κίνδυνοι σχετικοί με την προστασία των δεδομένων οι οποίοι θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν μέσω κατάλληλου λογισμικού προστασίας από ιούς. Λαμβάνονται επίσης διοικητικά μέτρα όσον αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης.