Ποιος είναι πίσω από το Εργαλείο Εκμάθησης;

Επτά οργανισμοί από τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία έχουν αναπτύξει το διαδικτυακό εργαλείο εκμάθησης με θέμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού ‘Έργου. Όλοι οι εταίροι συνέβαλαν στην επιτυχία του έργου υπό την καθοδήγηση της emcra GmbH. Για την υλοποίηση του έργου, επιλέχθηκε η μέθοδος διαχείρισης έργων PRINCE2.

Οι πέντε εταίροι διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία για την προετοιμασία των αποτελεσμάτων του έργου. Διαθέτουν ειδικές γνώσεις στους ακόλουθους τομείς: ψηφιακό μετασχηματισμό και ψηφιοποίηση, διαχείριση έργων, διαχείριση αλλαγών, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση γνώσης, οργανωτική ανάπτυξη και διαχείριση ποιότητας. Επιπλέον, διαθέτουν εκτεταμένες γνώσεις στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη, της ηλεκτρονικής μάθησης, της πιστοποίησης και του προγραμματισμού.

Η ομάδα-στόχος του έργου-οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις-εκπροσωπείται στην κοινοπραξία του προγράμματος από ένα εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο, ένα βιοτεχνικό επιμελητήριο και μια επαγγελματική ένωση. Όλα αυτά αντιπροσωπεύουν περισσότερους από 12.000 δυνητικούς χρήστες των αποτελεσμάτων του έργου.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους συνεργάτες παρακάτω.

emcra GmbH
Γερμανία (emcra.eu)

Η emcra GmbH είναι μια κορυφαία εταιρία παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και των συσχετιζόμενων διαδικασιών αλλαγής. Από το 2002, διάφορες οργανώσεις, εταιρείες, σύνδεσμοι και δημόσιοι οργανισμοί έχουν επωφεληθεί από την εξειδικευμένη εμπειρία της διεθνούς ομάδας της emcra.

Ως εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η emcra GmbH παρέχει τα μέσα στους πελάτης της να λαμβάνουν εθνική ή/και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ξεκινώντας από την ανάπτυξη έργων, τη χρηματοδότηση εφαρμογών και την επιτυχή ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων έργων. Η emcra χρησιμοποιεί διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα διαχείρισης έργων και είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO 9001: 2015.

Περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με τους πελάτες της, η emcra εστιάζει σε ολόκληρο τον οργανισμό και εργάζεται μαζί με τους, βοηθώντας τους έτσι με τις προκλήσεις της διαχείρισης αλλαγών. Το συμβουλευτικό έργο της επικεντρώνεται στη επίτευξη χρηματοδοτικής ενίσχυσης, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στις νέες προσεγγίσεις ηγεσίας, στη διαχείριση έργων και κινδύνων και στην εφαρμογή διεθνών προτύπων.

Ως εγκεκριμένος εκπαιδευτικός φορέας, η emcra ασχολείται επίσης με την επαγγελματική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Οι ευκαιρίες μάθησης που προσφέρει είναι διαθέσιμες σε όλη την Ευρώπη και περιλαμβάνουν μαθήματα στην τάξη, διαδικτυακά μαθήματα αλλά και συνδυασμό των δύο, καθώς και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους πελάτες της. Μπορείτε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε τα διαδικτυακά μαθήματα διαχείρισης έργων (PRINCE2, Scrum, AgilePM, ITIL) για πιστοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως.

Λιγότερα

Το SIGMA BUSINESS NETWORK είναι μια καλά εδραιωμένη εταιρεία, με έδρα στην Ελλάδα, η οποία δραστηριοποιείται επίσης στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Η SIGMA παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και οικονομικά αποδοτικές λύσεις τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο σε οργανισμούς από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.

Η SIGMA είναι μία από τις πιο έμπειρες εταιρείες στην Ελλάδα αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο αναφορικά με θέματα διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης με σχετικά πρότυπα. Έχει ολοκληρώσει πολλά έργα στον ενεργειακό / πετρελαϊκό και χημικό κλάδο, στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ασφάλισης, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, της λαχειοφόρου αγοράς, της φαρμακευτικής, των υπηρεσιών κοινής ωφελείας καθώς και στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, των μεταφορών, των υπηρεσιών και κυβερνητικών τομέων.

Περισσότερα

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της SIGMA είναι πλήρως καταρτισμένη σε αρκετά διεθνή και εθνικά πρότυπα, κανονισμούς και νομοθεσίες. Η εταιρεία χρησιμοποιεί μεθοδολογίες οι οποίες είναι καθιερωμένες σε παγκόσμιο επίπεδο και βέλτιστες πρακτικές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε πελάτη, είτε σε τοπικό είτε σε πολυεθνικό επίπεδο τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Επικεντρώνεται στην υποστήριξη των πελατών της, παρέχοντας ολοκληρωμένα προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κρίσιμους τομείς όπως διαχείριση λειτουργικού κινδύνου, εταιρικής διακυβέρνησης, συμμόρφωση και εσωτερικός έλεγχος, στρατηγικές ανθεκτικότητας, πολιτικές απορρήτου, διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών, διαχείριση επιχειρηματικής συνέχειας, διαχείριση περιστατικών και κρίσεων καθώς και υπηρεσίες αξιολόγησης και ελέγχου.

Η SIGMA συνεργάζεται με παγκοσμίως αναγνωρισμένους οργανισμούς όπως The BCI (Business Continuity Institute) και κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς όπως η Ericsson, η Hewlett Packard και η Clearview. Είναι επίσης μέλος των ομάδων STRATEGIS.

Λιγότερα

SIGMA Business Network
Ελλάδα (www.thesigmanet.com)
Κυπριακό Σωματείο Διαχείρισης Έργων
Κύπρος (cpms.org.cy)

Ο κυριότερος στόχος του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Έργων (CPMS) είναι η δημιουργία και η εφαρμογή κουλτούρας διαχείρισης έργων καθώς και η εφαρμογή διεθνών προτύπων, τεχνικών και πιστοποιήσεων διαχείρισης έργων στη Κύπρο.

Το Σωματείο ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2008 και είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, και βασίζεται στην αρχή της εθελοντικής συμμετοχής. Αποτελεί βραβευμένο εθνικό μέλος του διεθνούς οργανισμού IPMA (International Project Management Association). Το Σωματείο έχει εκπροσωπήσει τον IPMA στην Κύπρο και έχει προωθήσει με επιτυχία τις δραστηριότητες, τα πρότυπα, την επαγγελματική κατάρτιση και τις σχετικές πιστοποιήσεις του οργανισμού.

Περισσότερα

Πέραν από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργων, το Σωματείο προωθεί και οργανώνει συναφή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις στην Κύπρο και συμβάλει στην πιστοποίηση έμπειρων επαγγελματιών με τα σχετικά πρότυπα με στόχο την αναγνώριση και την υιοθέτηση από τις εταιρείες αλλά και την κοινωνία των οφελών που μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή της κουλτούρας Διαχείρισης Έργων.

Το Σωματείο συνεργάζεται επίσης με άλλους διεθνείς οργανισμούς συμμετέχοντας στην έρευνα αναφορικά με τον τομέα της διαχείρισης έργων. Αποτελεί ενεργό συνεργάτη σε χρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2012, συμβάλλοντας αποδοτικά με την εμπειρία των μελών του στο σχεδιασμό και υλοποίηση των έργων, τη χρηματοοικονομική διαχείριση τους και την ευθυγράμμιση τους με διάφορα επιχειρηματικά πρότυπα (ISO).

Λιγότερα

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βράτσα ιδρύθηκε το 1991 στη Βράτσα, Βουλγαρία. Ιδρύθηκε βάσει των αρχών της εθελοντικής συμμετοχής, της αυτονομίας και της ανεξάρτητης χρηματοδότησης. Το Επιμελητήριο είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που διατηρεί, προωθεί και εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών της συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη διεθνούς οικονομικής συνεργασίας.

Με τα 15 στελέχη του, το Επιμελητήριο εξυπηρετεί πάνω από 3000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη βορειοδυτική Βουλγαρία. Είναι ενεργό μέλος του EEN – Βουλγαρίας (Enterprise Europe Network), η περιφερειακή ομάδα «Intelligence Energy» του EEN και το ευρωπαϊκό δίκτυο «Europe Direct». Είναι επίσης το δίκτυο μεταφοράς τεχνολογίας στη Βουλγαρία και ιδρυτής του περιφερειακού ακαδημαϊκού κέντρου της Βράτσα, το οποίο αποτελεί μέρος του δικτύου που δημιουργήθηκε από τη Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών.

Περισσότερα

Το Επιμελητήριο είναι ένα εθνικό κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, αδειοδοτημένο να υποστηρίξει πάνω από 60 επαγγέλματα και βασικές ικανότητες.

Το Επιμελητήριο αναμένει από τις σύγχρονες επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις αλλαγές της βιομηχανίας και της αγοράς και να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες στην κουλτούρα και στις συνήθεις δραστηριότητες της εταιρείας τους. Αναμένει ότι το έργο «Digitalisation» θα συμβάλει στην αναγνώριση της δύναμης της τεχνολογίας και θα οδηγήσει σε μια κουλτούρα αλλαγής όπως επίσης και στην ανάπτυξη διάφορων συνεργασιών στον τομέα της κατάρτισης νέων ψηφιακών δεξιοτήτων και στην προώθηση της μάθησης που βασίζεται στην εργασία.

Λιγότερα

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βράτσα
Βουλγαρία (www.cci-vratsa.org)
LVH
Ιταλία  (www.lvh.it)
Το lvh είναι η περιφερειακή ένωση βιοτεχνίας στην περιοχή του νότιου Τιρόλου στην Ιταλία.  Από την ίδρυσή της το 1989, η ένωση ασχολείται κυρίως με την εκπροσώπηση των συμφερόντων των βιοτεχνιών σε τοπικούς και περιφερειακούς θεσμούς, σε παρεμφερή συλλόγους και στην κοινωνία.

Με περισσότερα από 8.000 μέλη, το lvh είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός οργανισμός στο Νότιο Τιρόλο.  Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στα μέλη της, όπως λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, νομικές συμβουλές και προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Το lvh αποτελεί μέλος της “Confartigianato Imprese” δηλαδή της ιταλικής εθνικής ένωσης βιοτεχνίας και των Small Business Standards (SBS).

Περισσότερα

Το lvh είναι οργανισμός με περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση των εθνικών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), των έργων Interreg, καθώς και στρατηγικών εταιρικών συνεργασιών Erasmus +.

Λιγότερα

Το IBWF (Ινστιτούτο Επιχειρηματικών Συμβουλών, Οικονομικής Ανάπτυξης και Έρευνας) εδρεύει στο Βερολίνο και είναι το κύριο δίκτυο για συμβούλους μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Είναι το μοναδικό ινστιτούτο στη Γερμανία αλλά και στην Ευρώπη που συγκεντρώνει συμβουλευτικούς επαγγελματίες, όπως δικηγόρους, φοροτεχνικούς, ελεγκτές, συμβούλους πληροφορικής και συμβούλους επιχειρήσεων σε ένα οργανωμένο, πολυεπιστημονικό δίκτυο.

Περισσότερα

Το Ινστιτούτο δεσμεύεται για την παροχή υψηλών πρότυπων ποιότητας. Για το σκοπό αυτό, μόνο οι σύμβουλοι που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια κατάρτισης και συμβουλευτικής ικανότητας μπορούν να γίνουν μέλη του δικτύου IBWF.

Το Ινστιτούτο παρέχει αυτή την τεχνογνωσία στις γερμανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θεωρείται.

Λιγότερα

IBWF
Ινστιτούτο Επιχειρηματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Οικονομικής Ανάπτυξης και Έρευνας

Γερμανία (www.mittelstandsberater.de)

Διεθνές Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Σπουδών Λιβερίας Guido Carli

Ιταλία (www.luiss.it)

Το LUISS είναι ένα ανεξάρτητο ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο προσφέρει μια καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση στο Τμήμα Επιχειρήσεων και Διοίκησης. Το Πανεπιστήμιο συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας ως σύνολο μέσω έρευνας, εκπαίδευσης και του διαλόγου με τους επιχειρηματικούς και θεσμικούς φορείς. Προσφέρει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά διδακτορικά προγράμματα, όπου αρκετά από τα οποία πραγματοποιούνται στα αγγλικά.

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο αναπτύσσει και προωθεί την έρευνα σε διάφορους ακαδημαϊκούς τομείς με έμφαση στην καινοτομία, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εταιρική διακυβέρνηση και τη μέτρηση επιδόσεων. Στοχεύει στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων των ανθρώπων, της ικανότητάς τους να σχετίζονται με ένα διεθνές και πολυεθνικό περιβάλλον, να μαθαίνουν από την εμπειρία και να γνωρίζουν τη δική τους αποστολή και όραμα για το μέλλον. Το Πανεπιστήμιο δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ του ακαδημαϊκού και του επιχειρηματικού κόσμου μέσω της μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης της με τη Συνομοσπονδία Confindustria της ιταλικής βιομηχανίας, όπου οι βασικοί εταίροι από τον εταιρικό, μη κερδοσκοπικό και δημόσιο τομέα ασχολούνται άμεσα με τη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην προώθηση της γνώσης σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης.

Λιγότερα

emcra GmbH
Γερμανία (emcra.eu)

Η emcra GmbH είναι μια κορυφαία εταιρία παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και των συσχετιζόμενων διαδικασιών αλλαγής. Από το 2002, διάφορες οργανώσεις, εταιρείες, σύνδεσμοι και δημόσιοι οργανισμοί έχουν επωφεληθεί από την εξειδικευμένη εμπειρία της διεθνούς ομάδας της emcra.

Ως εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, η emcra GmbH παρέχει τα μέσα στους πελάτης της να λαμβάνουν εθνική ή/και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ξεκινώντας από την ανάπτυξη έργων, τη χρηματοδότηση εφαρμογών και την επιτυχή ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων έργων. Η emcra χρησιμοποιεί διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα διαχείρισης έργων και είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO 9001: 2015.

Περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με τους πελάτες της, η emcra εστιάζει σε ολόκληρο τον οργανισμό και εργάζεται μαζί με τους, βοηθώντας τους έτσι με τις προκλήσεις της διαχείρισης αλλαγών. Το συμβουλευτικό έργο της επικεντρώνεται στη επίτευξη χρηματοδοτικής ενίσχυσης, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στις νέες προσεγγίσεις ηγεσίας, στη διαχείριση έργων και κινδύνων και στην εφαρμογή διεθνών προτύπων.

Ως εγκεκριμένος εκπαιδευτικός φορέας, η emcra ασχολείται επίσης με την επαγγελματική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων. Οι ευκαιρίες μάθησης που προσφέρει είναι διαθέσιμες σε όλη την Ευρώπη και περιλαμβάνουν μαθήματα στην τάξη, διαδικτυακά μαθήματα αλλά και συνδυασμό των δύο, καθώς και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους πελάτες της. Μπορείτε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσετε τα διαδικτυακά μαθήματα διαχείρισης έργων (PRINCE2, Scrum, AgilePM, ITIL) για πιστοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως.

Λιγότερα

SIGMA Business Network
Ελλάδα (www.thesigmanet.com)

Το SIGMA BUSINESS NETWORK είναι μια καλά εδραιωμένη εταιρεία, με έδρα στην Ελλάδα, η οποία δραστηριοποιείται επίσης στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Η SIGMA παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και οικονομικά αποδοτικές λύσεις τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο σε οργανισμούς από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.

Η SIGMA είναι μία από τις πιο έμπειρες εταιρείες στην Ελλάδα αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο αναφορικά με θέματα διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης με σχετικά πρότυπα. Έχει ολοκληρώσει πολλά έργα στον ενεργειακό / πετρελαϊκό και χημικό κλάδο, στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ασφάλισης, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, της λαχειοφόρου αγοράς, της φαρμακευτικής, των υπηρεσιών κοινής ωφελείας καθώς και στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, των μεταφορών, των υπηρεσιών και κυβερνητικών τομέων.

Περισσότερα

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της SIGMA είναι πλήρως καταρτισμένη σε αρκετά διεθνή και εθνικά πρότυπα, κανονισμούς και νομοθεσίες. Η εταιρεία χρησιμοποιεί μεθοδολογίες οι οποίες είναι καθιερωμένες σε παγκόσμιο επίπεδο και βέλτιστες πρακτικές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάθε πελάτη, είτε σε τοπικό είτε σε πολυεθνικό επίπεδο τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Επικεντρώνεται στην υποστήριξη των πελατών της, παρέχοντας ολοκληρωμένα προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κρίσιμους τομείς όπως διαχείριση λειτουργικού κινδύνου, εταιρικής διακυβέρνησης, συμμόρφωση και εσωτερικός έλεγχος, στρατηγικές ανθεκτικότητας, πολιτικές απορρήτου, διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών, διαχείριση επιχειρηματικής συνέχειας, διαχείριση περιστατικών και κρίσεων καθώς και υπηρεσίες αξιολόγησης και ελέγχου.

Η SIGMA συνεργάζεται με παγκοσμίως αναγνωρισμένους οργανισμούς όπως The BCI (Business Continuity Institute) και κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς όπως η Ericsson, η Hewlett Packard και η Clearview. Είναι επίσης μέλος των ομάδων STRATEGIS.

Λιγότερα

Κυπριακό Σωματείο Διαχείρισης Έργων
Κύπρος (cpms.org.cy)

Ο κυριότερος στόχος του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Έργων (CPMS) είναι η δημιουργία και η εφαρμογή κουλτούρας διαχείρισης έργων καθώς και η εφαρμογή διεθνών προτύπων, τεχνικών και πιστοποιήσεων διαχείρισης έργων στη Κύπρο.

Το Σωματείο ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2008 και είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, και βασίζεται στην αρχή της εθελοντικής συμμετοχής. Αποτελεί βραβευμένο εθνικό μέλος του διεθνούς οργανισμού IPMA (International Project Management Association). Το Σωματείο έχει εκπροσωπήσει τον IPMA στην Κύπρο και έχει προωθήσει με επιτυχία τις δραστηριότητες, τα πρότυπα, την επαγγελματική κατάρτιση και τις σχετικές πιστοποιήσεις του οργανισμού.

Περισσότερα

Πέραν από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργων, το Σωματείο προωθεί και οργανώνει συναφή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις στην Κύπρο και συμβάλει στην πιστοποίηση έμπειρων επαγγελματιών με τα σχετικά πρότυπα με στόχο την αναγνώριση και την υιοθέτηση από τις εταιρείες αλλά και την κοινωνία των οφελών που μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή της κουλτούρας Διαχείρισης Έργων.

Το Σωματείο συνεργάζεται επίσης με άλλους διεθνείς οργανισμούς συμμετέχοντας στην έρευνα αναφορικά με τον τομέα της διαχείρισης έργων. Αποτελεί ενεργό συνεργάτη σε χρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2012, συμβάλλοντας αποδοτικά με την εμπειρία των μελών του στο σχεδιασμό και υλοποίηση των έργων, τη χρηματοοικονομική διαχείριση τους και την ευθυγράμμιση τους με διάφορα επιχειρηματικά πρότυπα (ISO).

Λιγότερα

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βράτσα

Βουλγαρία

(www.cci-vratsa.org)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βράτσα ιδρύθηκε το 1991 στη Βράτσα, Βουλγαρία. Ιδρύθηκε βάσει των αρχών της εθελοντικής συμμετοχής, της αυτονομίας και της ανεξάρτητης χρηματοδότησης. Το Επιμελητήριο είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που διατηρεί, προωθεί και εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών της συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη διεθνούς οικονομικής συνεργασίας.

Με τα 15 στελέχη του, το Επιμελητήριο εξυπηρετεί πάνω από 3000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη βορειοδυτική Βουλγαρία. Είναι ενεργό μέλος του EEN – Βουλγαρίας (Enterprise Europe Network), η περιφερειακή ομάδα «Intelligence Energy» του EEN και το ευρωπαϊκό δίκτυο «Europe Direct». Είναι επίσης το δίκτυο μεταφοράς τεχνολογίας στη Βουλγαρία και ιδρυτής του περιφερειακού ακαδημαϊκού κέντρου της Βράτσα, το οποίο αποτελεί μέρος του δικτύου που δημιουργήθηκε από τη Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών.

Περισσότερα

Το Επιμελητήριο είναι ένα εθνικό κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, αδειοδοτημένο να υποστηρίξει πάνω από 60 επαγγέλματα και βασικές ικανότητες.

Το Επιμελητήριο αναμένει από τις σύγχρονες επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις αλλαγές της βιομηχανίας και της αγοράς και να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες στην κουλτούρα και στις συνήθεις δραστηριότητες της εταιρείας τους. Αναμένει ότι το έργο «Digitalisation» θα συμβάλει στην αναγνώριση της δύναμης της τεχνολογίας και θα οδηγήσει σε μια κουλτούρα αλλαγής όπως επίσης και στην ανάπτυξη διάφορων συνεργασιών στον τομέα της κατάρτισης νέων ψηφιακών δεξιοτήτων και στην προώθηση της μάθησης που βασίζεται στην εργασία.

Λιγότερα

LVH
Ιταλία  (www.lvh.it)
Το lvh είναι η περιφερειακή ένωση βιοτεχνίας στην περιοχή του νότιου Τιρόλου στην Ιταλία.  Από την ίδρυσή της το 1989, η ένωση ασχολείται κυρίως με την εκπροσώπηση των συμφερόντων των βιοτεχνιών σε τοπικούς και περιφερειακούς θεσμούς, σε παρεμφερή συλλόγους και στην κοινωνία.

Με περισσότερα από 8.000 μέλη, το lvh είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός οργανισμός στο Νότιο Τιρόλο.  Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στα μέλη της, όπως λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, νομικές συμβουλές και προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Το lvh αποτελεί μέλος της “Confartigianato Imprese” δηλαδή της ιταλικής εθνικής ένωσης βιοτεχνίας και των Small Business Standards (SBS).

Περισσότερα

Το lvh είναι οργανισμός με περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση των εθνικών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), των έργων Interreg, καθώς και στρατηγικών εταιρικών συνεργασιών Erasmus +.

Λιγότερα

IBWF
Ινστιτούτο Επιχειρηματικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Οικονομικής Ανάπτυξης και Έρευνας

Γερμανία (www.mittelstandsberater.de)

Το IBWF (Ινστιτούτο Επιχειρηματικών Συμβουλών, Οικονομικής Ανάπτυξης και Έρευνας) εδρεύει στο Βερολίνο και είναι το κύριο δίκτυο για συμβούλους μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Είναι το μοναδικό ινστιτούτο στη Γερμανία αλλά και στην Ευρώπη που συγκεντρώνει συμβουλευτικούς επαγγελματίες, όπως δικηγόρους, φοροτεχνικούς, ελεγκτές, συμβούλους πληροφορικής και συμβούλους επιχειρήσεων σε ένα οργανωμένο, πολυεπιστημονικό δίκτυο.

Περισσότερα

Το Ινστιτούτο δεσμεύεται για την παροχή υψηλών πρότυπων ποιότητας. Για το σκοπό αυτό, μόνο οι σύμβουλοι που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια κατάρτισης και συμβουλευτικής ικανότητας μπορούν να γίνουν μέλη του δικτύου IBWF.

Το Ινστιτούτο παρέχει αυτή την τεχνογνωσία στις γερμανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θεωρείται.

Λιγότερα

Διεθνές Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Σπουδών Λιβερίας Guido Carli

Ιταλία (www.luiss.it)

Το LUISS είναι ένα ανεξάρτητο ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο προσφέρει μια καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση στο Τμήμα Επιχειρήσεων και Διοίκησης. Το Πανεπιστήμιο συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας ως σύνολο μέσω έρευνας, εκπαίδευσης και του διαλόγου με τους επιχειρηματικούς και θεσμικούς φορείς. Προσφέρει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά διδακτορικά προγράμματα, όπου αρκετά από τα οποία πραγματοποιούνται στα αγγλικά.

Περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο αναπτύσσει και προωθεί την έρευνα σε διάφορους ακαδημαϊκούς τομείς με έμφαση στην καινοτομία, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εταιρική διακυβέρνηση και τη μέτρηση επιδόσεων. Στοχεύει στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων των ανθρώπων, της ικανότητάς τους να σχετίζονται με ένα διεθνές και πολυεθνικό περιβάλλον, να μαθαίνουν από την εμπειρία και να γνωρίζουν τη δική τους αποστολή και όραμα για το μέλλον. Το Πανεπιστήμιο δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ του ακαδημαϊκού και του επιχειρηματικού κόσμου μέσω της μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης της με τη Συνομοσπονδία Confindustria της ιταλικής βιομηχανίας, όπου οι βασικοί εταίροι από τον εταιρικό, μη κερδοσκοπικό και δημόσιο τομέα ασχολούνται άμεσα με τη δημιουργία ειδικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην προώθηση της γνώσης σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης.

Λιγότερα