Το Ευρωπαϊκό Έργο για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Η έλευση του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας γεννά προκλήσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Σήμερα κάθε εταιρεία χρειάζεται υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και εργαζόμενους που έχουν μια θεμελιώδη κατανόηση των δυνατοτήτων των ψηφιακών τεχνολογιών-εφαρμογών και που μπορούν να διευκολύνουν την απαραίτητη διαδικασία αλλαγών στην εταιρεία τους. Προκειμένου να σας βοηθήσουμε με αυτό, το έργο μας σας προσφέρει ένα δωρεάν εργαλείο αυτοδιδασκαλίας στο οποίο μπορείτε να έχετε διαδικτυακή πρόσβαση. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε απευθείας από το χώρο εργασίας σας.

Με τη βοήθεια των παρεχόμενων μέσων, ελπίζουμε ότι οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ, ιδίως εκείνες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, θα είναι σε θέση να προετοιμάσουν ανεξάρτητα τις αναγκαίες στρατηγικές και επιχειρησιακές αλλαγές προς την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και να ξεκινήσουν την υλοποίησή τους στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες.

Το υλικό που προσφέρουμε για εργασία, μάθηση και προγραμματισμό θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις ευκαιρίες και τους κινδύνους του ψηφιακού μετασχηματισμού. Με την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ατομικής σας στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, θα είστε σε θέση να αυξήσετε με βιώσιμο τρόπο την παραγωγικότητά σας.

Digitalisation Project

Μια επισκόπηση του διαδικτυακού εργαλείου

Το εργαλείο γρήγορου ελέγχου θα σας δώσει μια αρχική ιδέα για την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας σας. Με τη βοήθεια των ενοτήτων σύντομης εκμάθησης θα μάθετε τις πιο σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις, όπως το blockchain, τα «μαζικά δεδομένα (big data)» και την τεχνητή νοημοσύνη. Καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας σας θα σας παρέχουμε οδηγίες βήμα – βήμα. Αυτό ακολουθείται από ένα εργαλείο ιεράρχησης προτεραιοτήτων, ένα μέσο που παρέχουμε για να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε τον τρόπο που θα ενεργήσετε.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, KA2-Συνεργασία και Καινοτομία για τον Σχεδιασμό Βέλτιστών Πρακτικών.
Τίτλος έργου: “Ψηφιοποίηση – Εργαλείο Ανάπτυξης Στρατηγικής για τη Ψηφιοποίηση των ΜΜΕ “
Κωδικός Έργου: 2017-1-DE02-KA202-004223

Η έλευση του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας γεννά προκλήσεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Σήμερα κάθε εταιρεία χρειάζεται υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και εργαζόμενους που έχουν μια θεμελιώδη κατανόηση των δυνατοτήτων των ψηφιακών τεχνολογιών-εφαρμογών και που μπορούν να διευκολύνουν την απαραίτητη διαδικασία αλλαγών στην εταιρεία τους. Προκειμένου να σας βοηθήσουμε με αυτό, το έργο μας σας προσφέρει ένα δωρεάν εργαλείο αυτοδιδασκαλίας στο οποίο μπορείτε να έχετε διαδικτυακή πρόσβαση. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε απευθείας από το χώρο εργασίας σας.

Με τη βοήθεια των παρεχόμενων μέσων, ελπίζουμε ότι οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ, ιδίως εκείνες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, θα είναι σε θέση να προετοιμάσουν ανεξάρτητα τις αναγκαίες στρατηγικές και επιχειρησιακές αλλαγές προς την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και να ξεκινήσουν την υλοποίησή τους στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες.

Digitalisation Project

Το υλικό που προσφέρουμε για εργασία, μάθηση και προγραμματισμό θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις ευκαιρίες και τους κινδύνους του ψηφιακού μετασχηματισμού. Με την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ατομικής σας στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, θα είστε σε θέση να αυξήσετε με βιώσιμο τρόπο την παραγωγικότητά σας.

Μια επισκόπηση του διαδικτυακού εργαλείου

Το εργαλείο γρήγορου ελέγχου θα σας δώσει μια αρχική ιδέα για την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας σας. Με τη βοήθεια των ενοτήτων σύντομης εκμάθησης θα μάθετε τις πιο σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις, όπως το blockchain, τα «μαζικά δεδομένα (big data)» και την τεχνητή νοημοσύνη. Καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας σας θα σας παρέχουμε οδηγίες βήμα – βήμα. Αυτό ακολουθείται από ένα εργαλείο ιεράρχησης προτεραιοτήτων, ένα μέσο που παρέχουμε για να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε τον τρόπο που θα ενεργήσετε.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, KA2-Συνεργασία και Καινοτομία για τον Σχεδιασμό Βέλτιστών Πρακτικών.
Τίτλος έργου: “Ψηφιοποίηση – Εργαλείο Ανάπτυξης Στρατηγικής για τη Ψηφιοποίηση των ΜΜΕ “
Κωδικός Έργου: 2017-1-DE02-KA202-004223