Γρήγορος Έλεγχος – Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της Εταιρείας μου;

Γνωρίζετε ήδη νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τις χρησιμοποιείτε;

Γνωρίζετε πόση τεχνογνωσία χρειάζεστε στον τομέα της διαχείρισης αλλαγών, για παράδειγμα, προκειμένου να επιτύχετε μια ψηφιακή διαδικασία μετασχηματισμού στην επιχείρησή σας;

Οι 20 ερωτήσεις στο παρακάτω εργαλείο γρήγορου ελέγχου θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε μεγαλύτερη επίγνωση των προκλήσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού. Είναι επίσης πιθανό να έχετε τις πρώτες ιδέες σας για το πού να ξεκινήσετε.

Το Εργαλείο Γρήγορου Ελέγχου προσφέρεται δωρεάν σε εταιρείες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί ‘Έναρξη’, τίθεται σε ισχύ ένα συμβόλαιο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης. Συμφωνείτε ρητά με τους Όρους Χρήσης.