Συνέντευξη
Δρ. Mathias Brugger

Διευθύνων Σύμβουλος

rcm-solutions GmbH

“…μην προσπαθήσετε να στήσετε κάτι μόνοι σας από δωρεάν λογισμικό, λογισμικό ανοιχτού κώδικα ή άλλες φθηνές εφαρμογές”

Περισσότερα

Scroll to Top