Περιγραφή θέματος

 • Ανάπτυξη Στρατηγικής

  Πώς πρέπει να προχωρήσετε; Σας συνιστούμε να ξεκινήσετε με το "Ο ψηφιακός σας μετασχηματισμός – Βασικές αρχές και πρώτα βήματα". Θα λάβετε θεμελιώδεις γνώσεις για τον Ψηφιακό μετασχηματισμό εδώ. Το Μέρος 2, "Ο ψηφιακός σας μετασχηματισμός - από την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης στην εφαρμογή μιας νέας ψηφιακής στρατηγικής" ακολουθεί αμέσως μετά. Αυτή η ενότητα μάθησης σας συνοδεύει, με ένα βήμα κάθε φορά, από την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασής σας μέχρι τις νέες ψηφιακές στρατηγικές για την εταιρεία σας.

  Όλες οι άλλες ενότητες μάθησης, όπως η διαχείριση αλλαγών ή το επιχειρηματικό μοντέλο CANVAS, καθώς και όλα τα φύλλα εργασίας, εξετάζονται βήμα προς βήμα και παρουσιάζονται λεπτομερώς με αυτήν την προσέγγιση.

  Οι ενότητες μάθησης έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να μελετηθούν και να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και μεμονωμένα. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσατε επίσης να ξεκινήσετε με τα θέματα που σας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή.

  Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εργαλείου εκμάθησης στις Συχνές Ερωτήσεις.

  Οι ακόλουθες ενότητες μάθησης προσφέρονται δωρεάν σε εταιρείες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Μόλις κάνετε χρήση αυτής της προσφοράς, ένα συμβόλαιο τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τους Όρους χρήσης μας.

  Θα θέλαμε να ακούσουμε τα σχόλιά σας. Οι προτάσεις σας για βελτίωση και οι φιλοφρονήσεις σας, μας βοηθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη του εργαλείου μάθησης.

  Ο ψηφιακός σας μετασχηματισμός Μέρος 1

  Ο ψηφιακός σας μετασχηματισμός Μέρος 2

  Διαχείριση Έργου

  Διαχείριση Κινδύνων

  Διαχείριση Αλλαγών

  Διαχείριση Γνώσης

  Ανάλυση PESTLE

  Εκτεταμένη Ανάλυση Αποκλίσεων (GAP Analysis)

  Ανάλυση SWOT

  Επιχειρηματικό Μοντέλο CANVAS

  Εργαλείο Προτεραιοποίησης

  Φύλλα εργασίας Φάκελος