Представяне по теми

 • Разработване на стратегия

  Как трябва да продължите? Ние Ви препоръчваме да започнете с „Вашата Дигитална Трансформация: Основи и Първи Стъпки“. Тук ще получите основополагащи знания относно Вашата дигитална трансформация. Част 2, „Вашата дигитална трансформация – от анализ на текущото състояние до прилагане на нова дигитална стратегия“ следва директно от това. Тази обучителна единица Ви съпътства стъпка по стъпка в процеса от анализ на текущото състояние до нови дигитални стратегии за Вашата компания.

  Всички други обучителни единици, например управление на промяната или Канава на бизнес модела, както и всички работни листове, се разглеждат стъпка по стъпка и подробно се въвеждат с този подход.

  Всички обучителни единици са псъздадени по такъв начин, че да могат да се изучават и използват ефективно и независимо един от друг. Това означава, че можете да започнете да разглеждате темите, които в момента са най-интересни за Вас.

  Можете да намерите допълнителна информация за използването на обучителното ръководство в нашите FAQ.

  Следните обучителни единици се предлагат безплатно на фирми и юридически лица на публичното право. Веднага щом се възползвате от тази оферта, влиза в сила договор в съответствие с нашите условия за ползване.

  Ще се радваме да чуем Вашите отзиви. Вашите предложения за подобрение и Вашите похвали ни позволяват да продължим да разработваме обучителното ръководство.

  Вашата дигитална трансформация Част 1

  Вашата дигитална трансформация Част 2

  Управление на проекти

  Управление на риска

  Управление на промяната

  Управление на познанието

  ПЕСТ Анализ

  Разширен анализ на съществуващо спрямо желано (GAP анализ)

  SWOT Анализ

  Канава на Бизнес модел

  Инструмент за Приоритизиране

  Работни листове