Бърза Проверка

1.Големи Данни
Big Data

Имате ли опит в анализирането на много големи количества данни, например, за да направите изводи за поведението на клиентите си?

1 out of 20