Γρήγορος Έλεγχος

1.Μεγάλα δεδομένα
Big Data

Έχετε εμπειρία με την ανάλυση μεγάλης ποσότητας δεδομένων, π.χ. προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη συμπεριφορά των πελατών σας;

1 out of 20